Hľadaný výraz

Mladé talenty rozbiehajú v Schaeffler Skalica novú technológiu

Pressrelease Stage Image

04.05.2023 | Skalica

  • Šancu spustiť veľký projekt môžu dostať aj mladí odborníci
  • Výrobní technológovia nájdu v Schaeffler Skalica široké uplatnenie a možnosti odborne rásť
  • Technológia povlakovania zlepšuje nielen odolnosť a životnosť produktov, ale aj ich vlastnosti

Pozícia výrobného technológa nemusí znieť pre laika na prvé počutie lákavo. Ale zdanie klame. Ide o veľmi žiadanú profesiu, ktorá má v dnešnom rýchlo sa meniacom svete svoje pevné miesto. Štúdium tohto technického smeru nepatrí medzi najľahšie a ročne na pracovný trh pribudne len pár desiatok absolventov. A na tých, ktorí majú odhodlanie a chcú ďalej na sebe pracovať, čakajú mnohé príležitosti. Podobne ako dvojica talentovaných technológov Nikola Gajarová a Michal Flux, ktorí vo výrobnom závode Schaeffler Skalica rozbiehajú nový projekt technológie PVD a PACVD povlakovania*.

Nikola študovala výrobné technológie a výrobný manažment a Michal sa špecializoval na počítačovú podporu výrobných technológií, obaja na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave. Po absolvovaní semestrálneho kurzu Technológia a konštrukcia v praxi, ktorý organizuje ich škola v spolupráci s podnikom (www.schaeffler.sk), pokračovali v programe SPICE, ktorého súčasťou bola vypracovanie diplomovej práce a platená stáž. Po promóciách našli obaja uplatnenie v skalickom závode.

Nezľakli sa novej výzvy
Od začiatku sa radi vzdelávali a odborne rástli vďaka každodenným úlohám aj dlhodobým projektom. V pracovnej oblasti získavali skúsenosti s rôznymi strojárskymi technológiami a súčasnými trendami, v brúsení, zváraní alebo v montáži. Keď prišla možnosť rozbehnúť nový projekt zavedenia povrchovej úpravy produktov povlakovaním, voľba padla na nich. Mladých technológov, ktorí k nemu pristúpili s rešpektom a odhodlaním.

Celá príprava projektu trvala viac ako rok. Za technický proces je zodpovedná Nikola, ktorá dozerá na to, aby povlakovacia pec a ostatné prídavné zariadenia správne fungovali, reagovali na alarmy, používali sa správne náradia. Na starosti má tiež údržbu, ktorú zastrešuje spolu s ďalšími kolegami. „Mojou úlohou je pomocou špeciálnych receptúr, ktoré sme v Schaeffler navrhli, naniesť na konkrétne produkty ďalšie ochranné vrstvy materiálov, ktoré na nich vytvoria povlaky. Tie znižujú trenie, zvyšujú odolnosť a zlepšujú ich vlastnosti,“ vysvetľuje. „Materiál aplikujeme buď vo forme pevnej látky (PVD) alebo plynu za asistencie plazmy (PACVD). Niektoré technologické postupy trvajú aj 12 hodín. Následne urobíme merania a vyhodnotíme, či všetko vyšlo správne,“ dodáva.

Michal dozerá na projekt povlakovania aj z pozície projektového manažéra. Okrem štúdia novej technológie mal na starosti aj prípravu priestorov haly a infraštruktúry, aby inštalácie liniek prebehli hladko. Okrem toho celý rozbeh rieši aj z pohľadu metodológie, ergonómie, procesov aj BOZP. „Berieme to obaja ako veľkú výzvu, viaceré úlohy si delíme alebo robíme spolu, keďže ide o rozbeh technológie, ktorá v našom závode doteraz nebola a my sme sa na ňu spoločne školili,“ hovorí.

Odhodlanie aj motivácia ďalej odborne rásť

Obaja si vážia dôveru, ktorú im zamestnávateľ dal a neberú ju ako samozrejmosť. Aby túto pracovnú výzvu zvládli, absolvovali niekoľkomesačné špecializované školenia v Nemecku. A niektoré poznatky si doplnili aj na svojej alma mater, keďže technológia povlakovania si vyžaduje hlbšie teoretické vedomosti z fyziky aj chémie.

Obaja zdôrazňujú, že ich profesia si vyžaduje neustále vzdelávanie i absolvovanie odborných školení, pretože technológie sa vyvíjajú a oni chcú ďalej odborne rásť, špecializovať sa a stať sa expertmi vo viacerých oblastiach.

„Schaeffler vždy prichádzal s prelomovými inováciami v oblasti technológií. Počas školení v Nemecku sme mohli vidieť vývoj bipolárnych dosiek, ktoré sú kľúčovými komponentmi palivových článkov,“ vysvetľuje Michal. Tie sa dajú skvele využiť v oblasti vodíkovej technológie, napríklad pri pohone úžitkových vozidiel pri dlhých trasách. A práve pri výrobe týchto dosiek sa dajú zužitkovať aj inovatívne procesy povlakovania, ktoré už dlhé roky Schaeffler používa v iných závodoch po svete pri výrobe komponentov motorov a prevodoviek,“ dopĺňa.

„Táto zaujímavá technológia má potenciál podľa nás pritiahnuť nové produkty a zabezpečiť v budúcnosti zaujímavé výrobné zákazky,“ hovoria unisono s rešpektom a hrdosťou.

*PVD povlakovanie (anglicky Physical Vapour Deposition) sa vykonáva vo vysokom vákuu, v ktorom sa povlakovací kov (napr. titán) dostane do plynného skupenstva a pridaním reakčného plynu sa na povrchu nástroja vytvára tenká, tvrdá a mimoriadne priľnavá vrstva (napr.nitrid titánu). V PACVD je do vákuovej komory zavedený plyn obsahujúci povlakové prvky a je roznietený výboj napájaný striedavým napätím.

Vydavateľ: Schaeffler Slovensko, spol. s r.o.
Krajina vydania: Slovensko

Príslušné média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať