Hľadaný výraz

Schaeffler Skalica aj Schaeffler Kysuce napredujú v plnení svojich „zelených“ cieľov

Pressrelease Stage Image

04.05.2023 | Skalica/Kysuce

  • Priblíženie sa ku klimaticky neutrálnej výrobe vďaka inštalácii fotovoltiky na halách aj budove nového R&D centra
  • Výrazné znižovanie spotreby vody vďaka rôznym opatreniam
  • Vznik nových oddychových zón pre zamestnancov v areálich závodov

Zmena klímy je veľkou výzvou našej doby. Jej dôsledky sú čoraz viditeľnejšie pre každého z nás. Pre skupinu Schaeffler je udržateľné podnikanie absolútnou súčasťou jej hodnôt. O tom svedčí aj viacero opatrení a cieľov, ktoré sú súčasťou jej ekologickej a sociálnej zodpovednosti.

Hlavným záväzkom je dosiahnutie klimatickej neutrality vo všetkých svojich prevádzkach na svete do roku 2030 a v celom dodávateľskom reťazci o desať rokov neskôr, v 2040. Schaeffler už v tomto smere dosiahol značný pokrok. Vo výrobných závodoch v Európe nakupuje 100 % elektriny výhradne z obnoviteľných zdrojov. Do 2030 plánuje pokryť asi štvrtinu svojej ročnej potreby z interných zdrojov.

Ďalším dôležitým míľnikom v roku 2030 bude aj záväzok zníženia ročného odberu sladkej vody o 20% v porovnaní s obdobím v 2019. Aktivity spoločnosti Schaeffler ocenila aj globálna nezisková environmentálna organizácia CDP. V roku 2022 jej udelila vysoký rating „A“ za transparentnosť a výkon v oblasti životného prostredia v súvislosti s klimatickými zmenami a bezpečnosťou vodných zdrojov.

K napĺňaniu globálnych cieľov skupiny prispievajú vo viacerých oblastiach aj výrobné závody Schaeffler Skalica a Kysuce. Patria k nim dlhodobo udržateľné opatrenia smerujúce k úsporám energií, zvyšovaniu energetickej účinnosti, znižovaniu spotreby vody alebo odpadov.

Zelená fotovoltická elektráreň

Zaujímavým projektom, ktorý sa v skalickom závode v súčasnosti dokončuje, je inštalácia vlastnej fotovoltickej elektrárne na streche logistickej haly. Táto forma obnoviteľného zdroja energie dokáže pokryť nielen časť vlastnej spotreby energií, ale pomôcť aj pri systéme vykurovania, chladenia, ohrevoch vody, vetrania či rekuperácie. Systém fotovoltických článkov bude mať v prvej fáze najvyššiu povolenú kapacitu zdroja 0,5 MWp a dokáže za rok vyrobiť vlastnú elektrickú energiu v objeme 515 000 kWh. To zodpovedá približne ročnej spotrebe energie 226 slovenských domácností. Garantovaná technologická životnosť riešenia je 25 rokov s návratnosťou do 5 rokov. „Realizácia pilotného projektu nás posmelila a výkon fotovoltiky by sme radi rozšírili o ďalších 1,2 MW,“ hovorí Miroslav Janota, výkonný riaditeľ a konateľ Schaeffler Skalica.

Výstavba nového R&D centra

„Skutočnosť, že vyrábame viacero produktov pre čisto elektrické vozidlá nám pomáha byť bližšie ku klimaticky neutrálnej výrobe,“ hovorí Milan Jurky, výkonný riaditeľ a konateľ Schaeffler Kysuce. „Rovnako zodpovedne pristupujeme aj k prevádzke nového výskumného a vývojového centra pre elektromobilitu, ktorého výstavba v týchto mesiacoch vrcholí,“ dodáva. Na streche budú nainštalované fotovoltické panely, ktoré prioritne napoja na ventiláciu a vykurovanie budov pomocou tepelných čerpadiel. „Oba systémy spolu so zelenou elektrinou budú klimaticky neutrálne a samozrejmosťou bude aj átrium na relax s extenzívnou zelenou strechou,“ približuje Milan Jurky.

Spotreba vody úspešne klesá viacerými spôsobmi

V apríli 2021 začal výrobný závod v Skalici znižovať množstvo odpadových vôd a spotrebu pitnej vody unikátnym spôsobom – inštaláciou vysokotlakovej reverznej osmózy. V oboch slovenských závodoch Schaeffler tiež zaviedli viaceré technologické procesy, ktorými sa darí nielen znížiť celkové množstvo vody, ale ju aj opätovne využiť.

,,V druhom štvrťroku 2023 plánujeme znížiť množstvo odpadových priemyselných vôd až o 96%, približuje Filip Veselý, vedúci Facility Manažmentu v Schaeffler Skalica. ,,Dosiahneme to vďaka inštalácii a prevádzke nového odparovacieho zariadenia,“ dodáva. Úpravou odpadových vôd odparovaním získajú recyklát – odparenú vodu, ktorú dokážu opätovne priemyselne využiť, spolu s olejom a hustou zložkou odpadov. ,,Tento uzatvorený systém priebežne monitoruje kvalitu vody a ďalej ju distribuuje podľa potrieb výroby. Výsledkom bude úspora pitnej vody, dramatické zníženie množstva odpadových vôd a výnos z predaja vyseparovaného oleja,“ vysvetľuje Filip Veselý.

Menej odpadu aj vďaka recyklácii či zálohovaniu

„V novopostavenej kysuckej kantíne sme ako prví v rámci koncernu Schaeffler inštalovali technológiu, ktorá rozdrví biologický odpad zo stravovania a uskladní ho v záchytnom tanku. Obsah sa ďalej spracuje v bioplynovej stanici,“ uvádza Peter Čižmárik, vedúci Facility Managementu v Schaeffler Kysuce.

„Uvoľnený metán sa po spracovaní nevypustí do ovzdušia, ale využije sa na vykurovanie budov alebo iné energetické účely,“ vysvetľuje. Ďalšie zvyšky z procesu sa použijú ako hnojivo v poľnohospodárstve.

Vďaka zbernému automatu na zálohované PET fľaše a plechovky zamestnanci vyzbierali za šesť mesiacov v roku 2022 viac ako 100 200 kusov obalov. To predstavuje takmer 2200 kg odpadu, ktorý sa opätovne spracoval a našiel ďalšie využitie.

Zelené zóny pre zamestnancov

V neposlednom rade v rámci stratégie udržateľnosti pred podnikom i v areáli závodov pribúdajú aj nové oddychové zóny pre zamestnancov. Okrem toho, že zútulnia celkové pracovné prostredie, pomôžu znížiť aj dopady zmeny klímy.

Vydavateľ: Schaeffler Slovensko, spol. s r.o.
Krajina vydania: Slovensko

Príslušné média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať