Hľadaný výraz

Spoločnosť Schaeffler oznamuje silný 3. štvrťrok napriek náročným podmienkam na trhu

Pressrelease Stage Image

07.11.2023 | Kysuce / Skalica

  • Skupina Schaeffler zvyšuje obrat za prvých deväť mesiacov 2023 upravený o menové vplyvy o 6,6 % na 12,3 miliárd eur (minulý rok: 11,8 miliárd eur), obrat upravený o menové vplyvy sa v 3. štvrťroku zvyšuje o 0,5 %.
  • EBIT marža pred špeciálnymi efektmi vo vykazovanom období 7,9 % (minulý rok: 6,9 %), EBIT marža pred špeciálnymi efektmi v 3. štvrťroku 8,4 %
  • Automotive Technologies a Automotive Aftermarket s výrazným zlepšením výsledku
  • Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity v oblasti fúzií a akvizícií sa vo vykazovanom období zlepšil na 211 miliónov eur (minulý rok: 35 miliónov eur)
  • Potvrdená prognóza na úrovni skupiny

Spoločnosť Schaeffler AG zverejnila svoje výsledky za prvých deväť mesiacov roku 2023. Vo vykazovanom období dosiahla skupina Schaeffler obrat vo výške 12 270 miliónov eur (minulý rok: 11 790 miliónov eur). Nárast výnosov z obratu upravený o menové vplyvy o 6,6 % oproti obdobiu minulého roka bol spôsobený najmä nárastom objemu vo všetkých divíziách. Na vývoj obratu pôsobili aj pozitívne vplyvy predajných cien v troch divíziách. V treťom štvrťroku 2023 sa výnosy z obratu po menových úpravách zvýšili o 0,5 % na 4 062 miliónov eur.

V divízii Automotive Technologies bol menovo upravený rast obratu o 5,4 % za prvých deväť mesiacov roka v rozhodujúcej miere výsledkom nárastu objemu spôsobeného trhom v oblastiach podnikania motorové a prevodové systémy, ako aj ložiská a podvozkové systémy. Menovo upravený nárast obratu 14,5 % v divízii Automotive Aftermarket bol spôsobený najmä výrazným rastom objemu v regióne Európa. V divízii Industrial k zvýšeniu obratu upravenému o menové vplyvy vo výške 5,7 % prispela vo vykazovanom období najmä skupina Ewellix, získanej začiatkom roka.

Najvýraznejší bol rast obratov upravených o menové vplyvy v regióne Európa, a to o 11,1 %. V regióne Ázia/Pacifik sa obraty upravené o menové vplyvy zvýšili o 8,7 %, zatiaľ čo obraty upravené o menové vplyvy v regiónoch Amerika a Čína boli o 3,7 % a 0,2 % vyššie ako minulý rok.

Skupina Schaeffler dosiahla za prvých deväť mesiacov EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške 965 miliónov eur (minulý rok: 813 miliónov eur). To zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi vo výške 7,9 % (minulý rok: 6,9 %) a zlepšeniu EBIT pred špeciálnymi efektmi približne o 19 % oproti minulému roku. Nárast EBIT marže pred špeciálnymi efektmi bol spôsobený najmä pozitívnymi vplyvmi objemu a predajných cien. V treťom štvrťroku bola EBIT marža pred špeciálnymi efektmi 8,4 %.

- Table 1 - Key financials of the Schaeffler Group

Automotive Technologies – EBIT marža pred špeciálnymi efektmi 4,8 % za prvých deväť mesiacov
Divízia Automotive Technologies zaznamenala za prvých deväť mesiacov výnosy z obratu vo výške 7 280 miliónov eur (minulý rok: 7 068 miliónov eur). Nárast výnosov z obratu upravených o menové vplyvy o 5,4 % vo vykazovanom období bol najmä výsledkom trhom spôsobeného nárastu objemu. Okrem toho mali na vývoj obratu mierne pozitívny vplyv aj vplyvy predajných cien. Menovo upravený rast obratu v divízii bol celkovo nižší ako vývoj svetovej výroby automobilov.

Región Európa zaznamenal vo vykazovanom období s 11,3 % najsilnejší rast upravený o menové vplyvy. V regióne Ázia/Pacifik sa obraty upravené o menové vplyvy zvýšili o 9,7 %, zatiaľ čo v regiónoch Čína a Amerika obraty upravené o menové vplyvy dosiahli -0,1 % a -0,5 %, čo je menej ako v minulom roku. Príjem objednávok v oblasti e-mobility dosiahol za prvých deväť mesiacov 2,9 miliárd eur a je tak už na hornej hranici cieľového rozpätia pre celý rok od 2 do 3 miliárd eur.

Za prvých deväť mesiacov bol dosiahnutý EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške 349 miliónov eur (minulý rok: 214 miliónov eur). EBIT marža pred špeciálnymi efektmi v tom istom období dosiahla 4,8 %, čo je nad hodnotou 3,0 % z minulého roka. V treťom štvrťroku predstavovala EBIT marža pred špeciálnymi efektmi 5,8 %. Zvýšenie EBIT marže pred špeciálnymi efektmi za prvých deväť mesiacov 2023 sa dosiahlo najmä vďaka pozitívnym vplyvom objemu a predajných cien.

Automotive Aftermarket – rast obratu upravený o menové vplyvy 14,5 % a trvale silná EBIT marža
Vo vykazovanom období dosiahla divízia Automotive Aftermarket obrat vo výške 1 716 miliónov eur (minulý rok: 1 518 miliónov eur), čo predstavuje nárast obratu upraveného o menové vplyvy o 14,5 %. oproti obdobiu minulého roka. Zvýšenie výnosov z obratu upravených o menové vplyvy bolo spôsobené najmä výrazným nárastom objemu. Okrem toho k vývoju obratu prispeli aj vplyvy predajných cien. Zvýšené náklady na obstarávanie sa podarilo preniesť na trh.

K menovo upravenému rastu obratu prispeli všetky regióny. V Európe, regióne s najvyšším obratom, sa obrat upravený o menové vplyvy zvýšil o 13,9 %. Obraty v regióne Čína boli po úprave o menové vplyvy o 24,7 % vyššie ako minulý rok. V regióne Ázia/Pacifik sa obraty po úprave o menové vplyvy zvýšili o 14,2 %, zatiaľ čo región Amerika dosiahol po úprave o menové vplyvy nárast obratu o 13,3 %.

EBIT pred špeciálnymi efektmi predstavoval 290 miliónov eur (minulý rok: 202 miliónov eur), čo zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi vo výške 16,9 % (minulý rok: 13,3 %). V treťom štvrťroku dosiahla EBIT marža pred špeciálnymi efektmi 16,7 %. Nárast EBIT marže pred špeciálnymi efektmi bol predovšetkým výsledkom zvýšenej hrubej marže v dôsledku priaznivého mixu obratu vo vykazovanom období, ako aj úpravami predajných cien.

Industrial – pokles EBIT marže pred špeciálnymi efektmi v dôsledku trhu
Divízia Industrial dosiahla za prvých deväť mesiacov roka celkové výnosy z obratu vo výške 3 274 miliónov eur (minulý rok: 3 205 miliónov eur). Nárast výnosov z obratu upravený o menové vplyvy o 5,7 % bol spôsobený najmä príspevkom skupiny Ewellix, získanej začiatkom roka. Okrem toho k rastu prispeli najmä pozitívne vplyvy predajných cien.

Región Amerika zaznamenal za prvých deväť mesiacov najväčší nárast obratu upravený o menové vplyvy, a to o 11,5 %. V regióne Európa sa obraty upravené o menové vplyvy zvýšili o 8,6 %, zatiaľ čo región Ázia/Pacifik zaznamenal nárast obratu upravený o menové vplyvy o 5,5 %. V regióne Čína obrat upravený o menové vplyvy dosiahol -1,9 % a je tak pod minuloročnou hodnotou, keďže sa na vývoji obratu negatívne prejavili naďalej slabšie trhové podmienky.

Divízia Industrial dosiahla za prvých deväť mesiacov EBIT pred špeciálnymi efektmi vo výške 326 miliónov eur (minulý rok: 397 miliónov eur), čo zodpovedá EBIT marži pred špeciálnymi efektmi vo výške 9,9 % (minulý rok: 12,4 %). V treťom štvrťroku dosiahla EBIT marža pred špeciálnymi efektmi 9,7 %. Negatívne sa prejavili najmä vplyvy vývoja na trhu v regióne Čína.

Table 2 Key financials by division

Free Cash Flow – výrazné zlepšenie oproti minulému roku

Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity v oblasti fúzií a akvizícií v treťom štvrťroku 2023 dosiahol 182 miliónov. Vo vykazovanom období dosiahla skupina Schaeffler výrazné zvýšenie Free Cash Flow pred príjmami a úhradami za aktivity v oblasti fúzií a akvizícií 211 miliónov eur (minulý rok: 35 miliónov eur). Zvýšenie bolo spôsobené najmä nižšou tvorbou pracovného kapitálu v porovnaní s minulým rokom a súčasne vyššou investičnou činnosťou ako v období minulého roka.

„Aj tretí štvrťrok podčiarkuje so zvýšenou ziskovosťou a silnejším Free Cash Flow našu finančnú silu pre rýchlejšie a úspešné nasmerovanie našich oblastí obchodovania na budúcnosť,“ povedal Claus Bauer, finančný riaditeľ a IT riaditeľ spoločnosti Schaeffler AG.

Výsledok koncernu prislúchajúci akcionárom materskej spoločnosti vo vykazovanom období dosiahol 417 miliónov eur (minulý rok: 475 miliónov eur). Výsledok koncernu pred špeciálnymi efektmi sa za prvých deväť mesiacov roku 2023 zvýšil na 501 miliónov eur (minulý rok: 464 miliónov eur). Výsledok na jednu prioritnú akciu dosiahol 0,63 eura (minulý rok: 0,72 eura). K 30. septembru 2023 zamestnával koncern 83 600 zamestnancov.

Potvrdený výhľad na úrovni skupiny
Predstavenstvo spoločnosti Schaeffler AG na svojom zasadnutí 23. októbra 2023 bezo zmeny potvrdilo výhľad z 25. júla 2023 na úrovni skupiny a pre divízie Automotive Technologies a Automotive Aftermarket. Pre divíziu Industial očakáva spoločnosť v obchodnom roku 2023 medzičasom rast obratu upravený o menové vplyvy o 4,5 až 5,5 % a bezo zmeny EBIT maržu pred špeciálnymi efektmi medzi 9 a 11 %.

.

Table 3 Outlook 2023

„Skupina Schaeffler v aktuálnom obchodnom roku preukázala svoju konkurencieschopnosť a prezentovala dobré výsledky. Vďaka dôslednej realizácii nášho plánu Roadmap 2025 sme naďalej na úspešnej ceste. Všetky divízie na svojich trhoch dosiahli dobré výsledky, naše široké pôsobenie opäť zabezpečilo náš rast, ziskovosť a tvorbu hodnoty,“ povedal Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva spoločnosti Schaeffler AG.

Tu nájdete tlačové fotografie členov predstavenstva:

www.schaeffler.com/en/executive-board


1 rast obratu upravený o menové vplyvy oproti minulému roku.
2 rast LVP: celosvetový rast výroby osobných a ľahkých úžitkových vozidiel
3 pred špeciálnymi efektmi
4 pred príjmami a úhradami za aktivity v oblasti fúzií a akvizícií
5 Zahŕňa obsah poskytnutý S&P Global © [IHS Markit Light Vehicle Production Forecast (Base), október 2023].
6 Zahŕňa obsah poskytnutý S&P Global © [IHS Markit Vehicles In Operation (VIO) Forecast, júl 2023]

Výpovede a prognózy orientované na budúcnosť
Pri určitých výpovediach v tejto tlačovej správe ide o výpovede orientované na budúcnosť, ktoré sú, prirodzene, spojené s celým radom rizík, neistôt a domnienok, ktoré môžu viesť k tomu, že skutočné výsledky alebo vývoj sa budú výrazne odlišovať od výsledkov a vývoja uvedených alebo zahrnutých vo výpovediach orientovaných na budúcnosť. Tieto riziká, neistoty a domnienky sa môžu negatívne prejaviť na výsledku a finančných dôsledkoch zámerov a vývojov popísaných v tomto dokumente. Nejestvuje žiadny záväzok z dôvodu nových informácií, budúceho vývoja alebo z iných dôvodov výpovede smerované na budúcnosť aktualizovať alebo meniť prostredníctvom verejného oznámenia. Príjemcovia tejto tlačovej správy by sa nemali nepomerným spôsobom spoliehať na výpovede smerované na budúcnosť, ktoré odrážajú výlučne stav k dátumu tejto tlačovej správy. Výpovede uvedené v tejto tlačovej správe ohľadom trendov alebo vývoja v minulosti by sa preto nemali považovať za výpovede o tom, že tieto trendy a vývoj budú pokračovať aj v budúcnosti. Vyššie uvedené upozornenia treba posudzovať v súvislosti s neskoršími ústnymi alebo písomnými na budúcnosť orientovanými výpoveďami spoločnosti Schaeffler alebo osôb konajúcich v jej mene.

Vydavateľ: Schaeffler Slovakia
Krajina vydania: Slovensko

Príslušné média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať