Hľadaný výraz

Schaeffler Deň na univerzite v Trnave

Pressrelease Stage Image

19.12.2023 | Kysuce / Skalica

Stretnutia a podnetné diskusie so študentami vždy nabíjajú energiou. Presne v tomto duchu sa niesol aj 4. ročník výnimočného podujatia Schaeffler Deň na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Trnave.

Počas nabitého dopoludnia mohli zamestnanci Schaeffler Skalica so študentmi diskutovať o možnostiach kariéry v spoločnosti, špeciálnych strojoch, metódach a technológiách, ktoré vedia využiť pri práci, výskume a vývoji, či o projektoch súvisiacich s udržateľnosťou i elektromobilitou.

„Schaeffler je technologická spoločnosť orientovaná na budúcnosť a okrem výroby výrazne investuje aj do výskumu a vývoja. To množstvo inovácií, ktoré realizujeme sme schopní priniesť na trh len vďaka talentovaným a motivovaným kolegom, ktorí u nás pracujú. A ja vás srdečne pozývam medzi nich. Či už sa máte chuť venovať vývoju technológií, priemyslu 4.0, alebo zeleným projektom znižovania uhlíkovej stopy vo výrobe, dvere máte u nás otvorené,“ privítal študentov v aule Ing. Miroslav Janota, konateľ a riaditeľ Schaeffler Skalica.

Zaujali workshopy aj interaktívne technické ukážky

Študentom boli predstavené zaujímavé poznatky z oblasti nízko nákladovej automatizácie, udržateľnosti vo výrobných technológiách alebo využívaní digitalizácie v praxi. „Za účelom zníženia energetickej náročnosti, emisií CO2 a iných environmentálnych záťaží sme v Schaeffler Skalica rozbehli viacero projektov. Dokázali optimalizovať výrobné technológie, alebo navrhnúť riešenia, ktoré významne znížili spotrebu energií, zefektívnili procesy a ešte aj priniesli významné úspory,“ priblížil Ing. Martin Mach, zodpovedný za výrobnú divíziu Automotive na výrobu ihličkových ložísk.

Na dvoch špecializovaných workshopoch - „Ako nestavať babylonskú vežu“ a „Vieme ako správne spájať“ si mohli prakticky vyskúšať rôzne postupy a hľadali spoločné riešenia podľa zadaní.

S veľkým záujmom sa stretlo aj predstavovanie použitia priemyselných kamerových systémov (strojného videnia) v modernej výrobe, ako aj bicykel s bezreťazovým elektrickým pohonom, na ktorého vývoji sa podieľali kolegovia z výskumu a vývoja v Schaeffler Skalica.

Mladé talenty prepájajú teóriu s praxou už počas školy

Viac ako 500 vysokoškolákov, ktorí na Schaeffler deň prišli, zaujala aj panelová diskusia s viacerými kolegami, bývalými absolventmi MTF, ktorí už niekoľko rokov pracujú na rôznych pozíciách v Schaeffler Skalica a mnohí z nich sa stali aj inšpiratívnymi lídrami či špecialistami.

„Študenti si u nás vyberajú z viacerých programov. Od platených brigád počas letných mesiacov až po platenú štipendijnú prax, kde máte prideleného skúseného mentora a 20 hodín týždenne sa môžete venovať predmetu svojej bakalárskej či diplomovej práce, alebo riešeniu reálneho zadania, v ktorom si môžete vaše teoretické poznatky preveriť v praxi,“ vysvetľuje Ing. Zuzana Patáková, HR manažérka Schaeffler Skalica.

Zdôraznila, že študenti majú počas štipendijnej praxe možnosť zdokonaliť sa aj v cudzom jazyku vďaka jazykovým kurzom, prezentačných zručnostiach alebo v rôznych soft skills vďaka prístupu na online platformy ako Seduo, GoFluent, ktoré využívajú aj zamestnanci zo spoločnosti Schaeffler.

Okrem toho čakali na študentov preteky Schaeffler formuly na Xboxe, ukážky rozšírenej a virtuálnej reality aj 3D tlače, ktorú využívame v rámci aditívnej výroby. A nemohli chýbať ani tradičný Schaeffler “coffee corner“ s dobrou kávou a súťaž o zaujímavé vecné ceny.

Vydavateľ: Schaeffler Slovakia
Krajina vydania: Slovensko

Príslušné média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com


sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať