Hľadaný výraz

Riešenia pre podvozok a pomocné agregáty osobných automobilov a úžitkových vozidiel

Naše riešenia podvozkov osobných automobilov sú dnes oveľa viac ako len ložiská - vyvinuli sme z nich mechatronické systémy: s integrovanými snímačmi pre zber údajov až po elektromechanické ovládače pre aktívne podvozkové systémy. Našu pozornosť pritom zameriavame na väčšiu bezpečnosť, komfort a hospodárnosť. Prevádzkovatelia nákladných vozidiel dosahujú vďaka našim riešeniam výrazné zníženie TCO (Total Cost of Ownership). Naše spektrum produktov dopĺňajú ložiská pre pomocné agregáty a špeciálne aplikácie pre úžitkové vozidlá.

Komponenty a systémy pre podvozky a pomocné agregáty v osobných automobiloch

Krížový kĺb
Krížový kĺb

Ložiská pre podvozok

Premyslené riešenia: Naše ložiskové riešenia pre podvozok sú vyzreté - od dizajnu cez produkciu až po montáž. Napríklad ťahané a kalené puzdrá krížových kĺbov na bezvôľový prenos momentu na riadiace a hnacie hriadele. V porovnaní s bežne vyrobenými produktmi poskytujú zreteľne vyššiu zaťažiteľnosť. Navyše sme na dosiahnutie optimálneho chodu vyvinuli špeciálne montážne metódy a montážne zariadenie.

Produkty:

 • Ložisko pružiacej jednotky
 • Ložiská tanierových pružín
 • Puzdrá krížových kĺbov (montážna metóda IPH)
 • Tripoidné valčeky

Ložiská a komponenty pre stĺpiky riadenia

Presnosť a komfort riadenia: Riadenie neovláda len smer, ale bezprostredne poskytuje aj pocit z jazdy a jazdný komfort a značnou mierou prispieva k bezpečnosti vodiča. Uloženie stĺpika riadenia pri tom hrá rozhodujúcu úlohu. Ochrana vodiča v kolíznych situáciách, optimalizácia komfortu riadenia, ako aj zníženie vibrácií volantu sú výsledkom nášho intenzívneho vývoja týkajúceho sa ložísk a komponentov v stĺpiku riadenia.

Produkty:

 • Ložiská riadenia
 • Upínacie zariadenie
 • Lineárne ložiská/presúvacie ložiská
 • Ložiská pomocného čerpadla riadenia
Stĺpik riadenia
Stĺpik riadenia
Koleso s čelným ozubením
Koleso s čelným ozubením

Ložiská kolies

Naše inovatívne riešenia pre bezúdržbové ložiská kolies zahŕňajú nielen kompaktné ložiskové jednotky, ale aj vysokointegrované jednotky s držiakmi kolesa.

Integrované snímače dodávajú údaje pre riadenie ABS, ESP a aktívnu reguláciu jazdnej dynamiky. Okrem toho je možné permanentne zaznamenávať sily kolesa.

Pre uloženie kolies úžitkových vozidiel, SUV a ľahkých nákladných áut sme vyvinuli špeciálne štvorradové guľkové ložisko s kosouhlým stykom, ktoré nahrádza tradičné kuželíkové ložisko, čím sa podstatne znížila spotreba paliva a emisie. Inovatívne ložisko kolesa a čelným ozubením ponúka výkonovú rezervu pri súčasnom znížení hmotnosti, optimalizovanej montáži a dlhšej životnosti.

Produkty:

 • Kolesové ložiská
 • Moduly kolesa
 • Štvorradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom (Twin Tandem)

Elektromechanické aktuátory

Inteligentná mechanika pre aktívne podvozky: Naše mechanické ovládacie prvky s guľôčkovým skrutkovým prevodom sú v automobiloch použiteľné v mnohých inovatívnych podvozkových aplikáciách. Napríklad v elektromechanickom riadení. Nahrádzajú klasické hydraulické servoriadenie a ponúkajú aj väčší komfort pri nižších nákladoch a nižšej spotrebe paliva. Ďalšími príkladmi sú elektromechanické stabilizátory náklonu a brzdy ako aj aktívne prestavenie podvozku pri regulácii výšky alebo na prestavenie rozchodu a odklonu.

Produkty:

 • Elektromechanické stabilizátory náklonu
 • Guľôčkové skrutkové prevody
 • Elektromechanické riadenie
 • Regulácia výšky
 • Prestavenie rozchodu a odklonu
Akčný prvok guľôčkového skrutkového prevodu pre aplikáciu v podvozku
Akčný prvok guľôčkového skrutkového prevodu pre aplikáciu v podvozku

Aplikácie pre úžitkové vozidlá

Bezpečnosť a dlhá životnosť: Spoločnosť Schaeffler neustále vypracováva inovatívne riešenia na valčekové uloženie kľukových, vačkových a vyvažovacích hriadeľov, ktoré ponúkajú potenciál na zníženie stratového výkonu motora a tým zníženie spotreby paliva a emisií škodlivín. Vyvažovacie hriadele uložené vo valivých ložiskách napríklad docielia zníženie trenia o 50 % v porovnaní s klzným uložením hriadeľov. Spoločnosť Schaeffler okrem toho vyvinula optimalizovaný dizajn vyvažovacích hriadeľov, ktorý dosiahol zníženie hmotnosti až do 40 % bez zníženia funkčnosti.

Produkty:

 • Valivé uloženia pre vyvažovacie hriadele
 • Vyvažovacie hriadele s optimalizovanou hmotnosťou
 • Valivé uloženia pre vačkové hriadele
 • Valivé uloženia pre kľukové hriadele
 • Valivé uloženia pre turboložiská
Ložisko a teleso škrtiacej klapky
Ložisko a teleso škrtiacej klapky

Komponenty a systémy pre podvozky a pomocné agregáty v úžitkových vozidlách

Kolesové ložiská
Kolesové ložiská

Aplikácie kolesových ložísk

Inovatívne riešenia kolesových ložísk: Insert- jednotky kuželíkových ložísk tvoria základ bezúdržbových kolesových uložení úžitkových vozidiel. Cez prstenec náboja kolesa sú z ložiska bezpečne prijaté aj vysoké bočné sily pri jazde v zákrute. Montáž bez nastavovacích prác a napínania vnútorných krúžkov na blok majú za následok veľmi pevnú hlavu kolesa s presným vedením kolesa. Výkonné mazacie tuky a vysoko efektívny tesniaci systém zaisťujú bezproblémové použitie počas celej životnosti vozidla. Nové špeciálne riešenia zamerané na zákazníka so zvláštnou kombináciou materiálu/tepelnej úpravy majú ešte vyššiu výkonnosť. Spolu s prepracovaným tesniacim systémom s nízkym trením tieto patria k nášmu dizajnu "X-life výhody". Tým sa zníži spotreba paliva a emisie.

Produkty:

 • Kuželíkové ložisko
 • Insert- jednotky kuželíkových ložísk
 • Single Bearing Unit
 • Truck Axle Module
 • Dizajn Hub Unit Offset

Ložisko pastorka a diferenciálu

Skvelá výkonnosť vďaka flexibilite: Vďaka špeciálnej tepelnej úprave majú naše ložiska pastorka a diferenciálu vysokú tvárnosť na povrchu obežnej dráhy. To pri lokálnych poškodeniach spôsobených preťažením umožňuje, napríklad pri preniknutí cudzích čiastočiek v neprefiltrovanom oleji rozvodovky, "samoliečenie" a dlhú životnosť. Špeciálne vyhotovenia "Low Friction" s "maximálnym výkonom" spojené v našom dizajne "X-life výhody".

Produkty:

 • Ložisko pastorka
 • Tanierové ložisko kolesa
 • Oporné ložisko pastorka (bez klietky)
Ložiská diferenciálu
Ložiská diferenciálu
Ložisko čapu nápravy
Ložisko čapu nápravy

Uloženie čapu nápravy

Prvotriedne vlastnosti: Naše uloženia čapu nápravy spájajú najlepšie vlastnosti axiálneho a radiálneho ložiska a nachádzajú svoje využitie okrem nákladných automobilov aj v dopravných zariadeniach a poľnohospodárskych strojoch. Disponujú dobrou zaťažiteľnosťou a vďaka špeciálnemu mazaniu sú chránené voči nečistotám a vlhkosti.

Produkty:

 • Uloženie čapu nápravy
 • Axiálne valčekové ložiská
 • Ihlové ložisko
 • Ihlové puzdrá
 • Axiálna podložka

Komponenty pre brzdové systémy

Kompaktné a presné: Brzdové systémy spoločnosti Schaeffler sa používajú v konštrukčných dieloch známych dodávateľov nákladných automobilov. Príkladom sú naše zariadenia na nastavenie brzdy pre kotúčové brzdy nákladných vozidiel: Kompaktný dizajn, presnosť radenia a mazanie počas celej životnosti z nich robia spoľahlivých partnerov v nákladnom vozidle. Spoločnosť Schaeffler vedie aj špeciálne produkty, ako napríklad za studena tvárnené pološkrupinové ložisko, ktoré vydrží vysokú statickú záťaž.

Produkty:

 • Pološkrupinové ložisko pre kotúčové brzdy nákladných vozidiel
 • Axiálne ihlové ložiská
 • ABS krúžok snímača
 • Zariadenie na nastavenie brzdy
 • Puzdrá
 • Axiálne kotúče
 • Axiálne guľkové/ihlové klietky
Zariadenie na nastavenie brzdy
Zariadenie na nastavenie brzdy
Puzdro kríža kĺbu
Puzdro kríža kĺbu

Komponenty pre hnacie hriadele

Bezpečnosť vo všetkých veľkostiach: Vysoko zaťažované kardanové hriadele nákladných automobilov svoju službu najlepšie plnia s krížovými kĺbovými puzdrami. Tieto bezúdržbové konštrukčné súčiastky sa používajú v miliónoch po celom svete. Jednak preto, lebo tesnenia sú extrémne bezpečné a na druhej strane z dôvodu ponuky veľkosti súčiastok, pričom sú možné aj špeciálne vyhotovenia. Paleta produktov je obrovská.

Produkty:

 • Kĺbové ložiská BBUA / BBUB / BU
 • Oporné ložiská hnacích hriadeľov

Pomocné agregáty a interiér

Pre každú požiadavku to správne ložiskové riešenie: Pomocné agregáty výrazne ovplyvňujú klasické hodnotiace kritéria ako výkon, krútiaci moment, hmotnosť, spotreba a hospodárnosť. Na základe týchto požiadaviek spoločnosť Schaeffler v úzkej spolupráci so zákazníkom vyvinula a vyrobila komponenty ložísk pre aplikácie do pomocných agregátov ako je štartér, klimatizačné kompresory, škrtiace klapky, brzdové a riadiace systémy. Spoločnosť Schaeffler môže vďaka svojej dlhoročnej skúsenosti a spôsobilosti často aj v krátkom časovom horizonte reagovať na rôzne špecifikácie zákazníkov.

Produkty:

 • Radiálne guľkové ložiská
 • Štvorbodové guľkové ložiská
 • Guľkové ložiská s kosouhlým stykom
 • Ihlové ložisko
 • Axiálne ložiská
Radiálne guľkové ložiská riadenia
Radiálne guľkové ložiská riadenia
Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať