Hľadaný výraz

Presné komponenty a systémy pre prevodovky do osobných automobilov a úžitkových vozidiel.

V minulých rokoch bolo vyvinuté a sériovo vyrobené veľké množstvo nových prevodoviek. Automatizované manuálne prevodovky, dvojspojkové prevodovky a CVT dopĺňajú klasické "manuálne prevodovky" a "stupňové automatické prevodovky s meničom krútiaceho momentu". S inovatívnymi komponentmi a systémami spoločnosť Schaeffler Automotive výrazne urýchľuje vývoj pre všetky konštrukčné formy a koncepty; pre väčší jazdný komfort a menšiu spotrebu.

Komponenty a systémy pre prevodovky do osobných automobilov

Uloženia prevodovky
Uloženia prevodovky

Uloženia pre prevodovky a prevodovky zadnej nápravy

Spoločnosť Schaeffler ponúka systémové riešenia pre celé spektrum uloženia prevodového systému - priestorovo úsporné, vysoko zaťažiteľné a s nízkym trením. Patria tam riešenia k radiálnemu a axiálnemu uloženiu hnacích hriadeľov a ozubených kolies ako aj kompletné planétové súkolesia. Pritom sa nezaoberáme len ložiskom samotným, ale rozumieme sa celému systému a navrhujeme kompletné prevodovky. Tandemové guľkové ložiská s kosouhlým stykom s dvomi rôznymi obežnými dráhami pre uloženie pastorka a diferenciálu predného a zadného náhonu nahrádzajú bežné kuželíkové ložiská. Menšie trenie a nižší nárast teploty vytvárajú podmienky pre výrazne vyššiu účinnosť. To umožňuje dosiahnuť znateľnú úsporu paliva. Moderné autá sa tak stávajú čistejšími a úspornejšími, zároveň stúpa životnosť konštrukčných súčiastok.

Produkty:

 • Ihlové ložiská
 • Guľkové ložiská
 • Kuželíkové ložiská
 • Valčekové puzdrá
 • Planétové súkolesia
 • Guľkové ložiská s kosouhlým stykom
 • Tandemové guľkové ložiská s kosouhlým stykom

Diferenciál odľahčenej konštrukcie

Nižšia hmotnosť a menší konštrukčný priestor: Kompaktnejší, ľahší, tichší, efektívnejší a pritom ešte aj výkonnejší - to sú atribúty inovatívneho diferenciálu odľahčenej konštrukcie. Úplne nová architektúra konštrukčnej súčiastky umožňuje redukciu konštrukčného priestoru o 70%. Diferenciál odľahčenej konštrukcie s ozubenými kolesami s čelným ozubením usporiadanými v tvare planétového súkolesia na jednej úrovni znižuje hmotnosť v porovnaní s tradičným diferenciálom o 30%. Okrem toho je diferenciál odľahčenej konštrukcie kľúčovým prvkom pre inovatívne riešenia elektromobility ako napríklad kompaktne konštruované E pohony nápravy pre hybridné vozidlá a elektromobily.

Diferenciál odľahčenej konštrukcie
Diferenciál odľahčenej konštrukcie
Modul radenia
Modul radenia

Spojka / Radenie / Synchronizácia

Radenie s citom: V manuálnych prevodovkách umožňujú Schaeffler komponenty pre spojky, radenie a synchronizáciu rýchlu, bezpečnú a presnú zmenu rýchlostného stupňa. Vypínacie systémy a spojky so samočinným nastavením sa vyznačujú nízkymi ovládacími silami a automatickým vyrovnaním opotrebenia.

Radiace a synchronizačné prvky zabezpečujú komfortné radenie rýchlostných stupňov. Už v prvotnom štádiu vývoja systému ako vývojový partner úzko spolupracujeme s našimi zákazníkmi: Tu je žiadaná systémová kompetencia spoločnosti Schaeffler.

Synchronizačné komponenty a synchronizačné systémy patria k najdôležitejším súčastiam prevodovky vozidla a určujú komfort pre manuálne prevodovky, automatizované prevodovky a dvojspojkové prevodovky. V budúcich aplikáciách hybridných prevodoviek budú potrebné synchronizácie s čiastočne novými funkciami. Vďaka rozšíreniu portfólia zameraného na trh o synchronizačné systémy je spoločnosť Schaeffler na túto úlohu najlepšie pripravená. So systémom Eco a systémom Short zahŕňa nielen overené produkty so štandardizovaným dizajnom, ale aj nové riešenia pre optimalizáciu konštrukčného priestoru bez straty výkonu.

Produkty:

 • Spojka
 • Spojkové kotúče
 • Vypínacie systémy / vypínacie ložisko
 • Obmedzovač špičkového momentu
 • Podpora pedálovej sily
 • Obloženia
 • Radenie
 • Radiace jednotky / radiace konzoly
 • Odstredivé kyvadlo pre spojku
 • Ihlové puzdro pre lineárny a rotačný pohyb
 • Aretovanie radenia
 • Posuvná objímka
 • Synchronizačný medzikrúžok

Riešenia pre dvojspojkové a automatizované prevodovky

Automatizované riešenia v dvojitom balení: Sme silný technologický partner automobilového priemyslu pre vývoj nových konceptov prevodoviek. Príkladom sú automatizované manuálne prevodovky a dvojspojkové prevodovky, ktoré ponúkajú komfort a dynamiku a zároveň znižujú spotrebu paliva. Koncept pre hybridné pohony predstavuje hybridizovanú dvojspojkovú prevodovku. Vďaka spojeniu s elektromotorom sú bez prídavných komponentov umožnené všetky hybridné funkcie ako štart/stop, rekuperáciu brzdnej energie a "Downsizing" spaľovacieho motora prostredníctvom prídavnej funkcie "booster".

Produkty:

 • Riešenia pre automatizované manuálne prevodovky
 • Riešenia pre dvojspojkové prevodovky (suché a mokré)
 • Riešenia pre hybridizované dvojspojkové prevodovky
suchá dvojitá spojka
suchá dvojitá spojka
Prevodovky CVT
Prevodovky CVT

Riešenia pre automatické prevodovky

Inovatívne technológie vytvorené na mieru podľa požiadaviek regiónu: Receptom na úspech spoločnosti Schaeffler je ponuka produktov vytvorená na mieru podľa požiadaviek a želaní jednotlivých regiónov.

Viac komfortu s automatikou: Okrem kompletného balíka uloženia pre hriadele a ozubené kolesá, ako aj planétové súkolesia, spoločnosť Schaeffler ponúka pre automatické prevodovky predovšetkým menič a spojky meniča. S kombináciou hydrodynamického meniča a elektrického mechanizmu spoločnosť Schaeffler ponúka kľúčovú technológiu, ktorá má pomôcť hybridným pohonom k ďalšiemu rastu na severoamerickom trhu.

Komponenty ako súpravy kotúčov, lamelové reťaze a hydraulické komponenty pre plynulé prevodovky (CVT): Plynulá prevodovka (CVT) je veľmi komfortné riešenie pre hustú dopravu s výrazne kolísajúcou jazdnou rýchlosťou. Ostatne celosvetovo narastajúce požiadavky týkajúce sa emisií a spotreby hovoria za použitie CVT prevodovky. Pretože vďaka plynulému prispôsobeniu prevodu bez prerušenia ťažnej sily je možné motor neustále poháňať v rámci priaznivej charakteristiky spotreby. Z toho vyplývajú hodnoty spotreby na úrovni ideálne ovládaných manuálnych prevodoviek. Takisto je možné hybridné koncepty optimálne kombinovať s CVT-komponentmi.

Produkty:

 • Súpravy kotúčov pre CTV
 • Reťaz pre CTV
 • Menič krútiaceho momentu
 • Odstredivé kyvadlo pre menič krútiaceho momentu
 • Spojky meniča

Torzný tlmič

Spoločnosť Schaeffler disponuje v oblasti tlmičov hnacích mechanizmov rozsiahlym Know-how. Progresívne vývoje, či už dvojtelesového zotrvačníka, tak aj torzných tlmičov integrovaných v spojkových kotúčoch, prispeli ku garancii jazdného komfortu pre vodičov dneška.

Ako prvému výrobcovi v Európe sa podarilo spoločnosti Schaeffler vyvinúť dvojtelesový zotrvačník (ZMS) pre veľkosériovú výrobu, čo je nesporne ten najsilnejší prostriedok na upokojenie torzných vibrácií v hnacom mechanizme. Inovatívny dvojtelesový zotrvačník s odstredivým kyvadlom je ďalším kľúčovým prvkom zníženia spotreby pohonných hmôt a škodlivých emisií s pozitívnym vplyvom na komfort. Spoločnosť Schaeffler preniesla princíp pôsobenia odstredivého kyvadla aj na ďalšie riešenia hnacích mechanizmov, napríklad v torznom tlmiči sa využíva premosťovacia spojka meniča.

Aj pre motor sú dnes k dispozícii komponenty na tlmenie vibrácií, ako napríklad tlmič pre kľukový hriadeľ a vyvažovací hriadeľ.

Produkty:

 • Dvojtelesový zotrvačník
 • Odstredivé kyvadlo pre dvojtelesový zotrvačník a menič krútiaceho momentu
 • Tlmič vyvažovacieho hriadeľa
 • Tlmič kľukového hriadeľa
Dvojtelesový zotrvačník
Dvojtelesový zotrvačník

Komponenty a systémy pre prevodovky v úžitkových vozidlách

Kuželíkové ložisko s magnetovým kolesom
Kuželíkové ložisko s magnetovým kolesom

Hlavné ložisko

Optimalizované trenie a dlhá životnosť: Špeciálne vyhotovenie nášho kuželíkového ložiska bez vonkajšieho krúžku je prispôsobené zvláštnym požiadavkám a priestorovým podmienkam. Toto kuželíkové ložisko s optimalizovaným trením charakterizuje výrazná životnosť. Integrovaná prídavná funkcia zákazníkom ponúka vysoký výkonový priemer, dlhú životnosť a spoľahlivosť chodu s nízkym trením. S cieľom dosiahnutia výkonnosti naše oddelenie vývoja vzájomne zosúlaďuje hlavné ložisko pre všetky miesta použitia.

Produkty:

 • Guľkové ložisko
 • Valčekové ložisko
 • Puzdrové ložisko
 • Kuželíkové ložisko
 • Priame uloženie
 • Dvojspojkové prevodovky

Ihlové ložisko

Dokonalosť pre extrémne podmienky: Pokiaľ ide o požiadavky extrémneho typu, sú naše ložiská voľného kolesa prvou voľbou. Nezávisle od individuálnych požiadaviek alebo prevládajúcich faktorov ako teplota, záťaž alebo počet otáčok: V spoločnosti Schaeffler nájdu zákazníci vždy dokonalé, trvalé riešenie.

Produkty:

 • Axiálne ihlové ložiská
 • Ihlové puzdrá
 • Ihlové vence
 • Ihlové ložiská bez klietky
 • Dištančné puzdrá
 • Vnútorné krúžky
 • Planétové súkolesia
Ihlový veniec
Ihlový veniec
Vypínacie ložisko spojky
Vypínacie ložisko spojky

Vypínacie systémy

Robustná konštrukcia a dokonalé tesnenie: Pilotné (vodiace) ložisko podopiera vstupný hriadeľ prevodovky v zotrvačníku. To vyžaduje vysokú životnosť, ktorú spoločnosť Schaeffler dosahuje vďaka optimálnemu tesneniu. Toto zamedzuje prenikaniu prachu z opotrebovania trením spojky do ložiska. Vysoký mazací rezervoár garantuje dlhú životnosť a konštrukčný tvar zabezpečuje odolnosť voči axiálnym pohybom.

Produkty:

 • Synchrónny krúžok
 • Aretácie v radiacich systémoch
 • Posuvné objímky
 • ARRES
 • Vypínacie systémy / vypínacie ložisko

Radiace systémy

Bez opotrebenia s vysokou presnosťou: Naše riešenia pre všetky pohyblivé časti v radení poskytujú optimálny cit radenia a prevádzku s nízkym trením. Ložiská pre pozdĺžny a otáčavý pohyb umožňujú presné, definované radenie. Pre všetky priestorové podmienky a požiadavky ponúkame aj celkom presné aretácie. Vďaka nízkemu treniu sú takmer neopotrebovateľné.

Produkty:

 • Aretácie
 • RLF rotačné lineárne vedenie
 • iné komponenty radenia
Aretácia
Aretácia
TAC-spojka
TAC-spojka

Spojky

Optimálne radenie Na rozhraní medzi motorom a prevodovkou umožňujú spojkové systémy zmenu stupňa rýchlo, bezpečne a definovane. Spojky s automatickým vyrovnaním opotrebenia, torzné tlmiče optimálne prispôsobené hnaciemu mechanizmu, ako aj trecie obloženia s nízkym opotrebením a odolné voči trhaniu spájajú komfort a robustnosť pre použitia všetkých tried krútiaceho momentu. Pre vývoj nových dvojspojkových prevodoviek sme silným partnerom aj v automobilovom priemysle úžitkových vozidiel.

Produkty:

 • Spojkové systémy vrátane vysúvacích ložísk
 • Spojky so samočinným nastavením
 • Riešenia pre dvojspojkové prevodovky a automatizované manuálne prevodovky

Torzný tlmič vibrácií

Tichý chod v hnacom mechanizme: Odstredivé kyvadlo na zotrvačníku upokojuje motor a umožňuje tak úsporu paliva pomocou "Downsizing" pri súčasnej redukcii emisií hluku vozidla. Širokouhlé tlmiče poskytujú prídavnú výhodu na izolácii torzných vibrácií a životnosť u všetkých budúcich konceptov prevodoviek pre nákladné autá. Aj pre remeňový pohon na motore sú dnes k dispozícii komponenty na tlmenie vibrácií.

Produkty:

 • Odstredivé kyvadlo na zotrvačníku
 • Oblúkový pružinový tlmič
 • Širokouhlý tlmič
 • Tlmič pre predné-koncové systémy
Torzný tlmič vibrácií
Torzný tlmič vibrácií
Menič krútiaceho momentu
Menič krútiaceho momentu

Hydraulický menič krútiaceho momentu

Dokonalá jazdná dynamika, nižšia spotreba: Nová generácia meničov vyvinutá spoločnosťou Schaeffler v oceľovej plechovej konštrukcii s optimalizovanou hmotnosťou pre HCV automatické prevodovky ponúka maximálnu efektívnosť pri rozjazdoch a radení rýchlostných stupňov. V spojení s integrovanou technológiou tlmenia, ako aj s kompaktnými a výkonnými viackotúčovými premosťovacími spojkami spájajú dokonalú jazdnú dynamiku so výraznou redukciou spotreby.

Produkty:

 • Menič krútiaceho momentu
 • Premosťovacie spojky
 • Tlmič meniča

Komponenty pre pomocný pohon

Pripravené na inštaláciu a jednoduchá montáž: Hydraulické čerpadlo je poháňané vnútorným ozubením ložiskovej jednotky. Zobrazená jednotka pritom prenáša krútiace momenty nad 1000 Nm. Modulárna konštrukcia uľahčuje montáž u zákazníkov. Okrem toho radiálne otvory, tesnenie a prietoková clona regulujú interný tok oleja, je však potrebné ich individuálne konštruovať.

Produkty:

 • Valivé telesá
 • Presne strihané diely
 • Klzné ložiská
 • Dištančné krúžky
 • Kĺbové ložiská
 • Voľnobežky
 • Súpravy kotúčov pre CVT
 • Povlaky
 • Reťaz pre obloženia CVT
 • Tlmič pre DK použitia
Jednotka pomocného pohonu
Jednotka pomocného pohonu
Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať