Hľadaný výraz

Všeobecné podmienky účasti

Prihlásenie

Prihlásenie prebieha zásadne len písomnou formou.

Zosúladíme naše školenia na okruh účastníkov, to znamená aktuálnu cieľovú skupinu a počet účastníkov. Potrebné prípravy si vyžadujú určitý čas. Preto vás prosíme prihlasovanie ukončiť najneskôr 14 dní pred začiatkom školenia.

Nedostatočné obsadenie alebo nadmerné obsadenie školenia má vplyv na plánované obsahy a možné vyučovacie metódy. V konečnom dôsledku to ohrozuje výsledok štúdia. Preto si vyhradzujeme právo, školenia z dôvodu nedostatočného obsadenia odriecť v lehote 14 dní pred začiatkom školenia, príp. neakceptovať prihlásenia v prípade nadmerného obsadenia.

Školenia, ktoré sa už z nedostatku záujmu neplánujú, vylúčime z programu bez predošlého oznámenia. Avšak stále máte možnosť objednať kurz, ktorý bude koncipovaný vašim vlastným potrebám výlučne pre vašich pracovníkov/pracovníčky.

Prosím, vyčkajte na naše potvrdenie prihlášky. Len s potvrdením prihlášky môžeme akceptovať vašu účasť alebo účasť vami prihlásených účastníkov.

Dodatky týkajúce sa odstúpenia

Školiace kapacity uvoľnené v dôsledku odstúpenia účastníkov školenia už nie je možné zaplniť. Vznikajú tak dodatočné administratívne výdaje.

Ak prihlásený účastník školenia po úspešnom potvrdení prihlášky zruší účasť na kurze, účtujeme spracovateľský poplatok vo výške 40,- €. Ak odstúpenie nastane v priebehu dvoch týždňov pred začiatkom školenia, vyhradzujeme si právo účtovať 50 percent z poplatku za kurz, pri absencii sa účtuje celý poplatok za kurz. Ak objednávateľ určí náhradného účastníka tento predpis nenadobudne účinnosť.

V prípade školení, ktoré sa vzťahujú na zákazníkov, ktoré sa majú konať v školiacich priestoroch Schaeffler Technologies AG & Co. KG alebo u objednávateľa sa pri odstúpení objednávateľa takisto účtuje spracovateľský poplatok vo výške 40,- €. Ak objednávateľ odstúpi v priebehu 2 týždňov pred začiatkom kurzu, vyhradzujeme si právo účtovať 50 percent dohodnutej ceny školenia. Tento predpis odpadá vtedy, ak sa dohodne náhradný termín a nevzniknú tak žiadne ďalšie náklady.

Vedľajšie náklady

Cestovný čas posudzujeme ako pracovný čas. Vzniknuté cestovné náklady ako aj výdavky za prenocovanie sa dozviete z uvedených paušálnych sadzieb v našej ponuke.

Pokiaľ nie je písomne stanovené inak, realizujú sa naše dodávky a výkony na základe nemeckého práva a s výhradou vlastníctva ako aj obchodno-dodacích podmienok spoločnosti Schaeffler Technologies AG & Co. KG, ktoré platili v čase prijatia objednávky. Na vyžiadanie vám zašleme podmienky účasti listom alebo faxom.

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať