Hľadaný výraz

Tlačiarenské stroje

Na ostrom tlačovom obraze má najvyšší podiel vysoko presné uloženie odolné proti opotrebovaniu tlačových valcov. Spoločnosť Schaeffler Gruppe sa už celé desaťročia špecializuje vďaka svojim značkám INA a FAG na všetky aplikácie v tomto odvetví a vďaka tomu zaujíma vo výrobe tlačiarenských strojov z hľadiska technológie a podielu na trhu celosvetovo špičkovú úlohu. Spoločnosť Schaeffler Gruppe umožňuje svojim mimoriadnym aplikačným know-how úspory nákladov pri súčasnom náraste výkonu a to dokonca v jednom jedinom produkte. Napríklad pri nových pojazdných valčekoch s povrchovou vrstvou Triondur, ktorá zaisťuje pri ofsetových strojoch na potlač listov podstatne vyššiu funkčnú bezpečnosť a dlhšiu životnosť.

Aplikácie

Aplikácie

Systematické ložiskové riešenia

Spoločnosť Schaeffler Gruppe sa už celé desaťročia špecializuje vďaka svojim značkám INA a FAG na všetky aplikácie v tlačiarenských strojoch. Potenciál optimalizácie už nespočíva len v samotnom priebežnom zlepšovaní jednotlivých komponentov: až optimálne zladenie všetkých čiastkových systémov tlačiarenského stroja vedie k požadovanému výsledku - k maximálnej a spoľahlivej kvalite tlače pri najnižších možných nákladoch. Aby sme dokázali vyhovieť stále rastúcim požiadavkám ohľadom výkonu a hospodárnosti, má pochopenie celého systému stále vyšší význam.

Či už ide o voľné, pevné ložiská, pojazdné valčeky, vratné ložiská alebo celú paletu lineárnej techniky, o štandardné ložiská alebo špecifické zákaznícke riešenia – pre všetky INA a FAG produkty platí zásada „riešenie so systémom“.

 • Klasické uloženie tlakového valca – (ihlové ložiská, valčekové ložiská)
 • Moderné uloženie tlakového valca – (trojkrúžkové ložiská)
 • Riadenie hriadeľa chápadla
 • Pohon trecích strojov na farbu
 • Pohon tlačiarenského stroja

Produkty

Od štandardných ložísk a po zákaznícke systémové riešenia

Spoločnosť Schaeffler Gruppe nezásobuje svojou ponukou produktov len všetky uloženia v tlačiarenských strojoch. INA a FAG prinášajú optimálne ložiská aj agregátom pre procesy natriasania (vibrovanie), rezania, viazania alebo spojovania. Spektrum siaha od presných štandardných ložísk až po špecifické zákaznícke systémové riešenia.

 • Voľné ložisko
 • Pevné ložisko
 • Pojazdné valčeky
 • Vratné ložiská
 • Lineárne vedenia
 • Individuálne riešenia
 • Priame pohony
Produkty

Servis

Služby našim zákazníkom

Skupina Schaeffler Gruppe Industrie sprevádza svojich zákazníkov ako partner pri vývoji celým procesom vývoja produktov. Do našich servisných služieb patria okrem výpočtov valivých ložísk, skúšok a tribológie aj kompetentné aplikačné poradenstvo a obsiahle konštrukčné know-how. Spoločne hľadáme pre každý jeden stroj a každý prípad použitia to najvhodnejšie konštrukčné riešenie z technického a ekonomického hľadiska. Pritom ponuka našich služieb neustále rastie. Vďaka tomu je dnes program na výber produktov a poradenstvo medias oveľa viac ako len virtuálny katalóg. Jedná sa o vysoko funkčný nástroj na výber produktov podľa požiadaviek až po kompletné podklady pre objednávku. Všetko, čo konštruktér potrebuje. Ponúknuť však môžeme ešte viac, napr:

 • Analýzy ložísk na mieste
 • Technické pokusy
 • Tribológiu
 • Technológiu materiálov
 • Výskum a vývoj
 • Školenia a ďalšie vzdelávanie
 • Montážne náradie
 • Prístroje na meranie obalovej kružnice, prístroje na sledovanie stavu a ďalšie meracie prístroje
 • Mazacie systémy
Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať