Hľadaný výraz

Schaeffler lineárne vedenia: Miniatúrne jednotky s obehom guliek

Miniatúrne jednotky s obehom guliek (dvojradové príp. štvorradové) sú predpnuté lineárne pevné ložiská s plným počtom guliek pre neobmedzené zdvihy. Jedna jednotka pozostáva z minimálne jedného vodiaceho vozíka s vždy jednou dorazovou stranou a jednej vodiacej lišty.

Jednotky zachytávajú sily zo všetkých smerov – nie v smere pohybu – a momenty vo všetkých osiach. U dvojradových jednotiek sú dve rady valivých telies v štvorbodovom kontakte s obežnými dráhami. KUME..-C má štyri rady valivých telies s dvojbodovým kontaktom s obežnými dráhami, ktoré prenášajú sily v kontaktnom uhle 45°.

Jednotky s obehom guliek nehrdzavejú vďaka oceliam, ktoré sa používajú pre nosné telesá a lišty.

ku katalógu produktov medias

Schaeffler lineárne vedenia: Dvojradové miniatúrne jednotky s obehom guliek

Dvojradové miniatúrne jednotky s obehom guliek

Tieto vedenia sú predopnuté, lineárne pevné ložiská na obmedzené a neobmedzené zdvihy. Majú strednú nosnosť, momentová zaťažiteľnosť je stredná až vysoká. Ich modulárna stavba dovoľuje výmenu líšt a vozíka v rámci jednej triedy zameniteľnosti a presnosti. To zjednodušuje inštaláciu vedení, uľahčuje nákup náhradných dielov a výsledkom je veľmi hospodárne vytváranie zásob.

Nosné telesá a vodiace lišty sú v nehrdzavejúcom vyhotovení. Na ochranu pred znečistením valivého systému sú čelné plochy vodiacich vozíkov vybavené tesneniami. Vozíky sú namazané a je ich možné dodatočne domazávať. Lišty a vozíky existujú taktiež v širokom vyhotovení.

ku katalógu produktov medias

Schaeffler lineárne vedenia: Štvorradové miniatúrne jednotky s obehom guliek

Štvorradové miniatúrne jednotky s obehom guliek

4-radové miniatúrne jednotky s obehom guliek sú vedenia pripravené na okamžitú montáž pre neobmedzené zdvihy. Majú vysokú až veľmi vysokú únosnosť a tuhosť.

Nosné telesá a vodiace lišty sú v nehrdzavejúcom vyhotovení. Na ochranu pred znečistením valivého systému sú čelné plochy vodiacich vozíkov vybavené tesneniami. Vďaka zásobníku maziva je možné predĺžiť intervaly dodatočného mazania.

Vozíky sú namazané a je ich možné dodatočne domazávať.

ku katalógu produktov medias

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať