Hľadaný výraz

Ložiská s meracím systémom YRTCMA/YRTSMA

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.

Ložiská s meracím systémom s meracími hlavami MHA pre absolútne, indukčné meranie uhlov

Robustný a funkčne spoľahlivý merací systém pre najvyššiu kvalitu obrábania, maximálnu disponibilitu stroja pri ideálnom tvarovom činiteli pre elektricky poháňané osi v obrábacích strojoch.

Váš benefit:

 • vynikajúca presnosť polohovania a extrémne malé rozptylové pásmo odchýlky polohy
 • vynikajúca presnosť polohovania a vysoká kvalita obrábania,
 • vysoká disponibilita strojov,
 • najkratšie časy uvedenia do prevádzky,
 • nie je potrebné vyhľadávanie referencií,
 • úspora konštrukčného priestoru,
 • voľný priestor uprostred stroja,
 • funkčne spoľahlivé meracie systémy pre bezpečnostne relevantné elektricky poháňané osi.
 • žiadne ďalšie komponenty pre meracie zariadenie

Ku katalógu produktov medias

Ďalšie publikácie

Kontakt

Komplexné dôvody pre ložiská s meracím systémom YRTCMA/YRTSMA

Najvyššia kvalita obrábania

S ložiskami s meracím systémom YRTCMA/YRTSMA je možné presné, spoľahlivé meranie uhlov priamo v osi stroja, čo vedie k najvyššej kvalite obrábania a vysokej disponibilite stroja.

Absolútne údaje o uhloch

Odpadnutie vyhľadávania referencií vedie k jednotnej reakcii pri štarte pre všetky osi obrábacích strojov.

Indukčný princíp činnosti

V dôsledku spoľahlivého a bezporuchového indukčného princípu činnosti sa zabráni výpadkom strojov a dosiahne sa najvyššia disponibilita strojov.

Integrácia systému merania uhlov do ložísk otočných stolov

Potrebný konštrukčný priestor je zredukovaný, čo zväčšuje dostupný priestor pre obrábanie. Okrem toho je k dispozícii voľný priestor v strede osí pre elektrické a dátové káble či zásobovacie vedenia médií.

Vlastnosti

 • Absolútne hodnoty pozície uhla,
 • indukčný princíp činnosti,
 • integrovaný v ložisku,
 • dutý hriadeľ a voľný stred osi,
 • elektronické rozhrania EnDat22, DRIVE CLiQ, Fanuc alpha, SSI+1Vss,
 • elektronicky kompatibilný so všetkými bežnými riadeniami obrábacích strojov,
 • presné meranie uhlov a najvyššia presnosť polohovania,
 • najvyššia stabilita ovládania vďaka systému merania uhlov integrovaného priamo v osi,
 • vysoká spoľahlivosť,
 • funkčne spoľahlivý.
Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať