Hľadaný výraz

Mechatronické systémové riešenia

Mechatronické systémové riešenia

Výzvy v dôsledku narastajúcej komplexnosti, neustále kratších vývojových cyklov a rýchlo sa meniacich požiadaviek trhu môžu výrobcovia a prevádzkovatelia strojov a zariadení vyriešiť pomocou mechatronických modulov a funkčných hospodárnych systémových riešení od spoločnosti Schaeffler.

Individuálne systémové riešenia: od modulov Plug & Play cez štandardné systémy až po mechatronické kompletné systémy vzťahujúce sa na projekt

Vaše individuálne systémové riešenie vám ponúkame prakticky hotové na kľúč - zložené buď zo štandardných modulov alebo špeciálne prispôsobené vášmu použitiu. Naše služby pritom poskytujeme od projektovania a konceptu cez predbežnú a konečnú montáž až po uvedenie do prevádzky a servis.

V spoločnosti Schaeffler pritom môžeme využiť široké portfólio produktov a znalostí expertov, napr. z oblastí simulácie, tribológie, náuke o materiáloch, mechatroniky a riadiacej techniky.

Vývojový partner od začiatku

Spoločnosť Schaeffler vás podporí ako odborný vývojový partner pri riešení vašej vývojárskej úlohy - od počiatku a vždy vo veľmi úzkej spolupráci s vami.

Celkom podľa vašich predstáv vyvinieme optimalizované riešenia Plug & Play na integráciu do vášho použitia. Profitujete pritom z vývoja a výroby, ktorá prebieha podľa celosvetovo štandardizovaných procesov a najprísnejších smerníc kvality. Naša celosvetová sieť inžinierov, servisných a odbytových technikov sa stará o rýchly a priamy kontakt.

Výhody:
 • dokonale vzájomne zosúladené komponenty
 • úspora času pri plánovaní a výrobe
 • odborná montáž a uvedenie do prevádzky
 • servisná sieť po celom svete
Spektrum služieb:
 • projektovanie a dimenzovanie
 • celková a podrobná konštrukcia
 • predbežná a konečná montáž
 • ochranné a ovládacie zariadenia
 • riadenie a programovanie
 • preprava a konečná montáž
 • uvedenie do prevádzky a servis
 • (diaľková) údržba
Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať