Hľadaný výraz

SmartCheck: Obrázok

SmartCheck od spoločnosti Schaeffler je kompaktný, inovatívny a modulárny online merací systém na permanentné decentrálne sledovanie strojov a procesných parametrov. Umožňuje použitie agregátov, pre ktoré bolo takéto sledovanie doteraz príliš nákladné.

SmartCheck sa napríklad hodí na včasné rozpoznanie poškodenia ložísk, nevyváženosť a chyby nastavenia pri:

  • elektromotoroch a prevodových motoroch,
  • vákuových a kvapalinových čerpadlách,
  • ventilátoroch a vetrákoch,
  • prevodovkách a kompresoroch,
  • vretenách a obrábacích strojoch.

Ku katalógu produktov medias

Ďalšie publikácie

Kontakt

Štyri súhrnné dôvody pre SmartCheck

Väčšia bezpečnosť

Pomocou systému SmartCheck je stav vašich strojov nepretržite sledovaný. Máte všetko pod kontrolou! Neustále.

Väčšia ziskovosť

Vďaka systému SmartCheck profitujete z maximálneho využitia stroja pri minimálnych nákladoch na životný cyklus.

Väčšia flexibilita

SmartCheck sa dá bez zmeny technológie preniesť a rozšíriť na viaceré zariadenia.

Väčšia transparentnosť

Vďaka systému SmartCheck profitujete z transparentného zobrazenia a vyhodnotenia stavu vašich strojov.

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať