Hľadaný výraz

SpindleSense: Sledovanie vretena pomocou merania presadenia

Sledovanie vretena pomocou merania presadenia

SpindleSense znižuje výpadky strojov a umožňuje vyššie vyťaženie strojov.

C-A1 – Výstup nameraných presadení (axiálne a radiálne), ako aj naklápanie.

C-A1-Upgrade – Výstup alarmových hlásení, ak sú prekročené hraničné hodnoty zaťaženia alebo kinematiky.

Váš benefit:

  • ochrana proti pretrvávajúcemu preťaženiu a redukcia kolíznych poškodení,
  • hodnotenie a riadenie procesu prostredníctvom priameho merania prepruženia, resp. deformácie vretena.

Ďalšie publikácie

Kontakt

Komplexné dôvody pre SpindleSense

Vyššia disponibilita

Včasné rozpoznanie preťaženia vretena umožňuje minimalizovať následné škody alebo im úplne zabrániť.

Vyššia produktivita

Vďaka znalosti presadenia a lepšej kontrole vyťaženia sa optimalizujú obrábacie procesy a chod naprázdno alebo sa zabráni stratám taktovacej rýchlosti.

Vyššia kvalita

SpindleSense zvyšuje kvalitu výroby a slúži jednoznačne na zabránenie nepodarkom a opravám.

Optimalizácia TCO

Použitie SpindleSense výrazne prispieva k minimalizácii nákladov a predĺženiu životnosti strojov.

Vlastnosti

  • Priame meranie presadenia hriadeľov (axiálne, radiálne, naklonenie),
  • sledovanie ložiska vretena s presnosťou na mikrometer,
  • detekcia kritických prevádzkových stavov v priebehu 2 ms,
  • modelová analýza presadenia,
  • alarm pri prekročení prahovej hodnoty.
Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať