Hľadaný výraz

Ložisko s meracím systémom YRTCM/YRTSM

Ložisko s meracím systémom YRTCM/YRTSM

Ložisko s meracím systémom s meracou elektronikou SRM pre inkrementálne magnetorezistívne meranie uhla

Najvyššia kvalita obrábania a zvýšená disponibilita stroja pre elektricky poháňané osi v obrábacích strojoch.

Váš benefit:

 • vynikajúca presnosť polohovania a vysoká kvalita obrábania,
 • vysoká disponibilita strojov,
 • najkratšie časy uvedenia do prevádzky,
 • úspora konštrukčného priestoru,
 • voľný priestor uprostred stroja.

Kontakt

Komplexné dôvody pre ložiská s meracím systémom YRTCM/YRTSM

Najvyššia kvalita obrábania

S ložiskami s meracím systémom YRTCM/YRTSM je možné presné, spoľahlivé meranie uhla priamo v osi stroja, čo vedie k najvyššej kvalite obrábania a vysokej disponibilite stroja.

Elektronicky kompatibilné so všetkými riadeniami obrábacích strojov

Prostredníctvom bežného a osvedčeného elektronického rozhrania (podobné ako 1 Vss) meracej elektroniky pre uhly SRM je merací systém pre uhly elektronicky kompatibilný so všetkými riadeniami obrábacích strojov.

Magnetorezistívny princíp činnosti

V dôsledku spoľahlivého a bezporuchového magnetorezistívneho princípu činnosti sa zabráni výpadkom strojov a dosiahne sa najvyššia úroveň disponibility strojov.

Integrácia systému merania uhlov do ložísk otočných stolov

Potrebný konštrukčný priestor je zredukovaný, čo zväčšuje dostupný priestor pre obrábanie. Okrem toho je k dispozícii voľný priestor v strede osí pre elektrické a dátové káble či zásobovacie vedenia médií.

Vlastnosti

 • Inkrementálne hodnoty pozície uhla s referenčnými značkami s kódovaním vzdialenosti,
 • princíp magnetického pôsobenia,
 • integrovaný v ložisku,
 • dutý hriadeľ a voľný stred osi,
 • elektronické rozhrania (podobné ako 1Vss),
 • elektronicky kompatibilný so všetkými bežnými riadeniami obrábacích strojov,
 • presné meranie uhlov a najvyššia presnosť polohovania,
 • najvyššia stabilita ovládania vďaka systému merania uhlov integrovaného priamo v osi,
 • vysoká spoľahlivosť.
 • Nie je funkčne bezpečný, nevhodný pre aplikácie relevantné z hľadiska bezpečnosti.
Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať