Hľadaný výraz

Guľkové ložiská s kosouhlým stykom

Schaeffler valivé a klzné ložiská: Guľkové ložiská s kosouhlým stykom

Jednoradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom sú samodržné konštrukčné jednotky s masívnymi vonkajšími aj vnútornými krúžkami a a guľovými vencami s polyamidovými, plechovými alebo mosadznými klietkami. Obežné dráhy vnútorných a vonkajších krúžkov sú v smere osi ložiska presadené proti sebe. Tieto ložiská existujú v otvorenom a utesnenom vyhotovení. Ich možnosti nastavenia uhla (naklopenia) sú veľmi malé.

Dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom zachytávajú veľké radiálne a obojstranné axiálne zaťaženie. Sú vhodné predovšetkým pre uloženia, pri ktorých sa vyžaduje tuhé axiálne vedenie.

ku katalógu produktov medias

Guľkové ložiská s kosouhlým stykom

X-life

Ložiská v kvalite X-life majú vylepšenú geometriu obežných dráh a optimalizované povrchy. Tým sa podstatne zvyšujú možnosti zaťaženia ložísk a zvyšuje sa medza únavy. Pri výpočte rozšírenej modifikovanej životnosti sa dosahujú hodnoty vyššie až o 50 %. Pri určitých aplikáciách môžu byť prípadne využité ložiská menších rozmerov.

Mnohé konštrukčné veľkosti ložísk sa dodávajú vo vyhotovení X-life. Tieto ložiská sú označené v rozmerových tabuľkách.

ku katalógu produktov medias

Dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom

Dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom sú konštrukčné jednotky s masívnymi vonkajšími aj vnútornými krúžkami a guľovými vencami s polyamidovou, plechovou alebo mosadznou klietkou. Svojou konštrukciou zodpovedajú dvojici jednoradových guľkových ložísk s kosouhlým stykom v usporiadaní do "O", avšak sú trochu štíhlejšie. Líšia sa veľkosťou stykového uhla a vyhotovením krúžkov ložísk.

Tieto ložiská existujú v otvorenom a utesnenom vyhotovení. Z dôvodov technológie výroby môžu mať aj otvorené ložiská na vonkajšom krúžku drážky pre tesnenia alebo kryty. Utesnené ložiská sú bezúdržbové, čím umožňujú zvlášť hospodárne uloženie. Možnosti nastavenia uhla guľkových ložísk s kosouhlým stykom sú veľmi malé.

X-life

Mnohé konštrukčné veľkosti ložísk sa dodávajú vo vyhotovení X-life. Tieto ložiská sú označené v rozmerových tabuľkách.

ku katalógu produktov medias

Axiálne guľkové ložiská s kosouhlým stykom

Obojstranne pôsobiace axiálne guľkové ložiská s kosouhlým stykom sú nesamodržné presné ložiská so zúženými toleranciami triedy SP. Skladajú sa z masívnych hriadeľových krúžkov, dištančných krúžkov, telesových krúžkov a guľových vencov s masívnymi klietkami z mosadze. Časti ložiska sú vzájomne zosúladené a je možné ich samostatne montovať, avšak nesmie dôjsť k zámene dielov z iného rovnako veľkého ložiska.

ku katalógu produktov medias

Schaeffler X-life

X-life lepšia merateľnosť

Pri týchto špeciálnych ložiskách je optimalizovaná drsnosť a tvarová presnosť obežných dráh. To prináša vyššiu nosnosť a dlhšiu trvanlivosť. X-life pečať kvality pre obzvlášť výkonné produkty značiek INA a FAG.

Vyznačujú sa dlhou životnosťou a dobou použitia, ktorá vychádza z vyšších čísiel dynamickej nosnosti v porovnaní s doterajším štandardom. Pri rovnakej záťaži a nezmenenému konštrukčnému priestoru sa zvyšuje doba životnosti a použitia X-life ložísk. Intervaly údržby môžu byť predĺžené.

viac informácií

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať