Hľadaný výraz

Schaeffler valivé a klzné ložiská: Ihlové ložiská

Ihlové ložiská sú už dlho osvedčenými strojnými prvkami pre radiálne priestorovo úsporné usporiadanie ložísk s vysokou únosnosťou. Vo vyhotovení X-life vás teraz presvedčí až o 50% dlhšia životnosť.

ku katalógu produktov medias

Masívne ihlové ložiská

Únosnosť ihlových ložísk X-life sa podarilo ešte ďalej zvýšiť vďaka zlepšenej kvalite povrchu. Dynamická únosnosť je zhruba o 13 % vyššia než u doterajších ihlových ložísk. Vďaka podstatne vyšším nosnostiam vznikajú výkonné uloženia s dlhšou životnosťou, menšími nárokmi na mazivá, nižším trením, a tým aj nižšími teplotami ložiska. Z celého tohto vývoja je zrejmý vyšší stupeň účinnosti aplikácií a podstatne lepší pomer ceny k výkonu.

X-life

Mnohé konštrukčné veľkosti ložísk sa dodávajú vo vyhotovení X-life. Tieto ložiská sú označené v rozmerových tabuľkách.

viac informácií
ku katalógu produktov medias

Ihlové vence

Ihlové vence sú jednoradové alebo dvojradové konštrukčné jednotky pozostávajúce z klietok a ihličiek. Keďže ich radiálna konštrukčná výška zodpovedá len priemeru ihiel, umožňujú ihlové vence uloženie s najmenším radiálnym konštrukčným priestorom. Sú veľmi nosné, vhodné pre vysoké počty otáčok a predovšetkým majú jednoduchú montáž. Pri tvarovo presnom vyhotovení obežných dráh budú dosiahnuté uloženia s vysokou presnosťou otáčania.

Radiálnu vôľu ložiska je možné ovplyvniť typom ihiel, ako aj toleranciou hriadeľa a puzdra. Použitie ihlových vencov vyžaduje, aby obežné dráhy na hriadeli a v telese boli kalené a brúsené.

ku katalógu produktov medias

Ihlové puzdrá

Ihlové puzdrá sú na obidvoch stranách otvorené a sú dodávané s ihlovými vencami alebo s plným počtom ihiel. Ložiská s ihlovými vencami dovoľujú v porovnaní s vyhotoveniami s plným počtom ihiel vyššie počty otáčok.

Ihlové puzdrá s plným počtom ihiel

Ihlové puzdrá s plným počtom ihiel majú vďaka maximálnemu počtu ihiel vyššiu nosnosť na menšom konštrukčnom priestore. Ich použitie je však pri vyšších počtoch otáčok obmedzené.

Keďže ihly nie sú mechanicky držané, sú ihlové valčeky zaistené počas transportu a montáže špeciálnym tukom (DIN 51825-K1/2K-30). Tento tu však má len nedostačujúci trvalý mazací účinok. Preto sa po montáži odporúča dodatočné mazanie.

ku katalógu produktov medias

Ihlové puzdrá

Ihlové puzdrá sú na jednej strane zatvorené. Preto sú vhodné na uzatvorenie ložísk na koncoch hriadeľov. Tým je zabezpečená ochrana proti úrazu pri rotujúcom hriadeli a ložiská sú chránené proti nečistotám a vlhkosti.

Dno je v závislosti od veľkosti hladké alebo vystužené. Vďaka profilovanému dnu sú možné aj nízke axiálne vodiace sily.

ku katalógu produktov medias

Nastaviteľné ihlové ložiská

Nastaviteľné ihlové ložiská sú konštrukčné jednotky skladajúce sa z beztrieskovo vytvarovaných vonkajších puzdier, plastových oporných krúžkov s guľovou dutou vnútornou plochou, vonkajších krúžkov so sférickou plochou plášťa, ihlových vencov a vyberateľných vnútorných krúžkov.

Tieto ložiská kompenzujú statické chyby súosovosti hriadeľa a tolerujú tak chyby súosovosti hriadeľa voči puzdru. Nastaviteľné ihlové ložiská sa pevne lisujú do otvoru telesa. Tento otvor je preto možné vyrobiť jednoducho a hospodárne.

X-life

Mnohé konštrukčné veľkosti ložísk sa dodávajú vo vyhotovení X-life. Tieto ložiská sú označené v rozmerových tabuľkách.

ku katalógu produktov medias

Vnútorné krúžky

Vnútorné krúžky sú vyrobené z kalenej ocele na valivé ložiská a majú jemne spracované alebo brúsené obežné dráhy. Používajú sa v nasledujúcich prípadoch:

  • Pri ihlových vencoch, ihlových puzdrách, ihlových ložiskách, ktoré nemôžu používať hriadeľ ako obežnú dráhu.
  • Pri ihlových ložiskách v kombinácii so širokým vnútorným krúžkom, ak majú umožňovať väčšie axiálne posuny hriadeľa voči telesu.
  • Ak sú potrebné optimálne klzné plochy pre tesnenia.
Vnútorné krúžky jemne opracované

Na vnútorných krúžkoch IR je obežná dráha jemne opracovaná. Zrazenia na čelných plochách umožňujú jednoduché zavedenie do ložiska a bránia tomu, aby sa poškodili tesniace brity na ložisku. Vnútorné krúžky majú mazací otvor, alebo sú bez neho.

Vnútorné krúžky brúsené

Na vnútorných krúžkoch LR je obežná dráha brúsená. Čelné plochy sú sústružené, hrany zrazené. Tieto krúžky majú širšie tolerancie než vnútorné krúžky IR. Preto sú vhodné na použitie tam, kde sú možné väčšie tolerancie šírky a nižšie požiadavky na čelné hádzanie.

ku katalógu produktov medias

Axiálne ihlové ložiská

Axiálne ihlové vence

Axiálne ihlové vence sa skladajú z plastových alebo kovových axiálnych klietok s integrovanými ihlovými valčekmi a majú veľmi nízku axiálnu stavebnú výšku. Zachytávajú veľké axiálny sily v jednom smere. Radiálne sily musia byť zachytené zvlášť. Axiálne ihlové vence predpokladajú, že sa budú môcť využívať kalené a brúsené nábehové plochy ako obežná dráha.

Axiálne ložiskové krúžky

Axiálne ložiskové krúžky sú lisované, kalené, leštené a je ich možné použiť ako hriadeľové alebo telesové krúžky. Tieto krúžky sú vhodné v prípadoch, keď susedná časť stroja nie je kalená, avšak je dostatočne tuhá a tvarovo presná.

Axiálne ihlové ložiská

Axiálne ihlové ložiská sú konštrukčné jednotky skladajúce sa z axiálnych ihlových vencov a axiálnych ložiskových krúžkov s centrovacím nákružkom. Je ich možné kombinovať s ihlovými puzdrami a ihlovými ložiskami. Nábehová plocha pre ihlový veniec musí byť kalená a brúsená.

ku katalógu produktov medias

Puzdrové voľnobežky

Puzdrové voľnobežky sú jednosmerné spojky skladajúce sa z tenkostenných beztrieskovo formovaných vonkajších krúžkov so zvieracími plochami, plastových klietok, prítlačných pružín a ihlových valčekov. Prenášajú krútiaci moment jedným smerom a sú priestorovo úsporné v radiálnom smere. Voľnobežky existujú s uložením alebo bez neho.

Puzdrové voľnobežky sú veľmi presné pri spínaní, pretože napružením jednotlivých ihlových valčekov je zaručený stály kontakt medzi hriadeľom, ihlovým valčekom a zvieracou plochou. Vďaka malým rozmerom a s nimi spojeným nízkym momentom zotrvačnosti blokovacích prvkov umožňujú vysoké frekvencie spínania. Okrem toho majú len nízky voľnobežný trecí moment.

Puzdrové voľnobežky je možné používať v rôznych aplikáciách, napríklad ako krokové spínacie zariadenie, blokovanie proti spätnému chodu, jednosmernú spojku. Puzdrová voľnobežka pritom preberá funkciu predbiehania respektíve funkciu zastavenia.

ku katalógu produktov medias

Schaeffler X-life

X-life lepšia merateľnosť

Pri týchto špeciálnych ložiskách je optimalizovaná drsnosť a tvarová presnosť obežných dráh. To prináša vyššiu nosnosť a dlhšiu trvanlivosť. X-life pečať kvality pre obzvlášť výkonné produkty značiek INA a FAG.

Vyznačujú sa dlhou životnosťou a dobou použitia, ktorá vychádza z vyšších čísiel dynamickej nosnosti v porovnaní s doterajším štandardom. Pri rovnakej záťaži a nezmenenému konštrukčnému priestoru sa zvyšuje doba životnosti a použitia X-life ložísk. Intervaly údržby môžu byť predĺžené.

viac informácií

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať