Hľadaný výraz

Schaeffler valivé a klzné ložiská: Radiálne guľkové ložiská

Radiálne guľkové ložiská je možné objednať v rôznych variantoch, či už v radiálnom alebo axiálnom konštrukčnom tvare.

Jednoradové radiálne guľkové ložiská je možné objednať v otvorenom a utesnenom vyhotovení. Sú dimenzované pre vysoké až veľmi vysoké otáčky a môžu prijímať okrem radiálnych síl aj axiálne sily.

Dvojradové radiálne guľkové ložiská zodpovedajú štruktúrou a funkciou jednoradovému radiálnemu guľkovému ložisku a používajú sa vtedy, ak radiálna nosnosť jednoradového radiálneho guľkového ložiska nepostačuje.

FAG axiálne guľkové ložisko pôsobí nielen jednostranne ale aj dvojstranne. Tieto ložiská sú vhodné pre zachytávanie predovšetkým vysokej axiálnej záťaže.

ku katalógu produktov medias

Schaeffler valivé a klzné ložiská: Radiálne guľkové ložiská

Radiálne guľkové ložiská

Radiálne guľkové ložiská sú všestranne použiteľné, samodržiace ložiská s masívnymi vonkajšími krúžkami, vnútornými krúžkami a guľkovými vencami. Tieto produkty jednoduchej konštrukcie, v prevádzke odolné s nenáročnou údržbou sa vyrábajú v jednoradovom a dvojradovom vyhotovení, otvorené alebo utesnené. Z dôvodov technológie výroby môžu mať otvorené ložiská na vonkajšom krúžku drážky na tesnenia alebo kryty.

Vzhľadom na nízky moment trenia sú radiálne guľkové ložiská vhodné pre vysoké otáčky.

ku katalógu produktov medias
Interaktívna prezentácia produktu

Schaeffler valivé a klzné ložiská: Axiálne guľkové ložiská

Axiálne guľkové ložiská

Axiálne guľkové ložiská sa skladajú z hriadeľových krúžkov, telesových krúžkov a guľkových vencov. Ložiská sú samodržné; guľkový veniec a ložiskovú prírubu je možné montovať nezávisle od seba. Okrem typov s plochými krúžkami existujú na vyrovnanie uhlových nepresností typy s telesovými krúžkami s guľovou plochou. Tieto vyhotovenia sa väčšinou používajú spoločne s podložkami.

Axiálne guľkové ložiská sú jednosmerné a obojsmerné. Obe vyhotovenia sú schopné zachytiť veľké axiálne sily, nesmú však byť zaťažované radiálne.

ku katalógu produktov medias

Schaeffler valivé a klzné ložiská: FAG radiálne guľkové ložiská generácie C

FAG radiálne guľkové ložiská generácie C

Radiálne guľkové ložiská generácie C boli špeciálne vyvinuté so zreteľom na nízku hlučnosť a nízky trecí moment. Sú vhodné napríklad pre elektrické stroje, ventilátory, práčky a elektrické náradie. Konštruktívne zmeny ako vylepšená kinematika ložiska, nové tesnenia a klietky, ako aj zjednodušený výrobný proces poskytujú pre radiálne guľkové ložiská generácie C mnoho výhod.

Ďalšie informácie

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať