Hľadaný výraz

Jednoradové valčekové ložiská s klietkou sú jednotky, ktoré sa skladajú z masívnych vonkajších a vnútorných krúžkov a valčekových vencov. Vonkajšie krúžky majú  na obidvoch stranách vodiace lemy, alebo sú bez nich, vnútorné krúžky majú jeden alebo dva pevné lemy alebo sú vedené bez lemu. Klietka zamedzuje tomu, aby sa valčeky pri pohybe navzájom dotýkali. Valčekové ložiská je možné dodávať s klietkou alebo bez klietky.

ku katalógu produktov medias

Optimalizovaný kontakt lemu

Klasické valčekové ložisko sa považuje ako radiálne mimoriadne nosné a veľmi tuhé. Valčekové ložiská môžu navyše okrem vysokých radiálnych síl zachytávať aj axiálne sily, ak sa použijú ako oporné alebo pevné ložiská. Počas prenosu radiálnej záťaže cez obežné dráhy sa axiálne sily prenášajú cez čelné plochy valčekov a lemov. To samozrejme obmedzuje axiálnu záťaž. A tu spoločnosť Schaeffler začína!

Valčekové ložiská s optimalizovaným kontaktom lemu

 Schaeffler valivé a klzné ložiská: Valčekové ložiská s klietkou

Valčekové ložiská s klietkou

Valčekové ložiská sú veľmi tuhé, s vysokou radiálnou zaťažiteľnosťou a vďaka klietke sú vhodné pre vyššie otáčky než vyhotovenia bez klietky. Ložiská s doplnkovým znakom E majú zosilnenú súpravu valčekov a tým sú dimenzované pre maximálnu nosnosť.

Ložiská sú rozoberateľné, čo umožňuje ich jednoduchšiu montáž a demontáž. Oba krúžky ložísk tak môžu mať pevné lícovanie. Jednoradové valčekové ložiská s klietkou sú dostupné ako plávajúce ložiská, oporné ložiská a pevné ložiská.

X-life

Ložiská v kvalite X-life majú menšiu drsnosť Ra a lepšiu tvarovú geometriu obežných dráh než porovnateľné vyhotovenia bez X-life. Vďaka tomu je pri rovnakých rozmeroch dosahovaná vyššia nosnosť a dlhšia životnosť týchto ložísk. Pri určitých aplikáciách môžu byť prípadne využité ložiská menších rozmerov.

Mnohé konštrukčné veľkosti ložísk sa dodávajú vo vyhotovení X-life. Tieto ložiská sú označené v rozmerových tabuľkách.

ku katalógu produktov medias
Interaktívna prezentácia produktu

Schaeffler valivé a klzné ložiská: Axiálne valčekové ložiská

Axiálne valčekové ložiská

Axiálne valčekové ložiská sú kombinované z axiálnych valčekových vencov, telesových a hriadeľových krúžkov. Ložiská majú mimoriadne nízku axiálnu konštrukčnú výšku, majú vysokú nosnosť, sú veľmi tuhé a zachytávajú axiálne sily v jednom smere.

ku katalógu produktov medias

Schaeffler valivé a klzné ložiská: Valčekové ložiská s nízkym trením

Valčekové ložiská s nízkym trením

Valčekové ložiská LSL a ZSL s nízkym trením sú jednoradové, zodpovedajú rozmerovému radu 23. Tieto ložiská majú masívne vonkajšie krúžky s dvomi lemami, vnútorné krúžky sú s jedným lemom. Vnútorný krúžok je možné vybrať, čo uľahčuje montáž ložiska. Kotúčové klietky alebo medzikusy bránia tomu, aby sa valčeky pri pohybe navzájom dotýkali.

X-life

Ložiská v kvalite X-life majú menšiu drsnosť Ra a lepšiu tvarovú geometriu obežných dráh než porovnateľné vyhotovenia bez X-life. Vďaka tomu je pri rovnakých rozmeroch dosahovaná vyššia nosnosť a dlhšia životnosť týchto ložísk. Pri určitých aplikáciách môžu byť prípadne využité ložiská menších rozmerov.

Mnohé konštrukčné veľkosti ložísk sa dodávajú vo vyhotovení X-life. Tieto ložiská sú označené v rozmerových tabuľkách. 

ku katalógu produktov medias

Schaeffler valivé a klzné ložiská: Vysoko presné valčekové ložiská

Vysoko presné valčekové ložiská

Valčekové ložiská tohto vyhotovenia sú dvojradové ložiská s vysokou presnosťou pre obrábacie stroje. Umožňujú radiálne tuhé, vysoko pevné uloženia a používajú sa prevažne na radiálne podoprenie hlavných vretien.

Tieto ložiská sa skladajú z masívnych vonkajších krúžkov bez lemu, masívnych vnútorných krúžkov s tromi lemami a valčekových vencov s masívnymi klietkami z mosadze. Na optimálne nastavenie radiálnej vôle ložiska má vnútorný krúžok kužeľový otvor s kužeľovitosťou 1:12. Valčekové ložiská sú rozoberateľné, čo uľahčuje ich montáž a demontáž. Oba krúžky ložísk tak môžu mať pevné lícovanie.

ku katalógu produktov medias

Schaeffler valivé a klzné ložiská: Valčekové ložiská bez klietky

Valčekové ložiská bez klietky

Valčekové ložiská bez klietok majú masívne vonkajšie a vnútorné krúžky a lemom vedené valčeky. Vďaka maximálnemu možnému počtu valivých telies majú tieto ložiská v radiálnom smere maximálnu nosnosť, sú veľmi tuhé a sú vhodné zvlášť v priestorovo úsporných konštrukciách. Vzhľadom na kinematické pomery však tieto ložiská nedosahujú také vysoké otáčky, ktoré sú možné pri valčekových ložiskách s klietkami.

Valčekové ložiská bez klietky sú dostupné ako plávajúce ložiská, oporné ložiská ako aj pevné ložiská a sú v jednoradovom alebo dvojradovom vyhotovení.

X-life

Ložiská v kvalite X-life majú menšiu drsnosť Ra a lepšiu tvarovú geometriu obežných dráh než porovnateľné vyhotovenia bez X-life. Vďaka tomu je pri rovnakých rozmeroch dosahovaná vyššia nosnosť a dlhšia životnosť týchto ložísk. Pri určitých aplikáciách môžu byť prípadne využité ložiská menších rozmerov.

Mnohé konštrukčné veľkosti ložísk sa dodávajú vo vyhotovení X-life. Tieto ložiská sú označené v rozmerových tabuľkách.

ku katalógu produktov medias

Schaeffler valivé a klzné ložiská: Valčekové ložiská bez klietky s kruhovými drážkami

Valčekové ložiská bez klietky s kruhovými drážkami

Valčekové ložiská s kruhovými drážkami sú dvojradové jednotky s plným počtom valčekov, ktoré sa skladajú z masívnych vonkajších a vnútorných krúžkov s lemom, lemom vedených valčekov a tesniacich krúžkov. Vonkajšie krúžky majú drážky pre poistné krúžky. Vnútorné krúžky sú axiálne delené, o 1 mm širšie než vonkajšie krúžky a sú pridržiavané zavalcovanou oceľovou páskou.

Pevné ložisko

Valčekové ložiská s drážkami sú pevné (vodiace) ložiská. Tieto veľmi tuhé ložiská zachytávajú nielen vysoké radiálne sily, ale taktiež axiálne sily v oboch smeroch.

Vyhotovenie bez klietok prináša maximálny možný počet valivých telies a vďaka tomu najvyššiu dynamickú aj statickú nosnosť. Vzhľadom na kinematické pomery však tieto ložiská nedosahujú také vysoké otáčky, ktoré sú možné pri valčekových ložiskách s klietkami.

Ložiská pre lanové kladky

Pomocou drážok na vonkajšom krúžku je možné krúžky ložísk jednoducho axiálne upevniť. Tým sú ložiská veľmi vhodné na uloženie lanových kladiek.

ku katalógu produktov medias

Schaeffler X-life

X-life lepšia merateľnosť

Pri týchto špeciálnych ložiskách je optimalizovaná drsnosť a tvarová presnosť obežných dráh. To prináša vyššiu nosnosť a dlhšiu trvanlivosť. X-life pečať kvality pre obzvlášť výkonné produkty značiek INA a FAG.

Vyznačujú sa dlhou životnosťou a dobou použitia, ktorá vychádza z vyšších čísiel dynamickej nosnosti v porovnaní s doterajším štandardom. Pri rovnakej záťaži a nezmenenému konštrukčnému priestoru sa zvyšuje doba životnosti a použitia X-life ložísk. Intervaly údržby môžu byť predĺžené.

viac informácií

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať