Hľadaný výraz

Schaeffler celosvetovo digitalizuje nákupné procesy pre nepriame materiály prostredníctvom platformy Coupa

Coupa je cloudová platforma typu business-to-business (B2B), ktorá prináša merateľnú hodnotu prostredníctvom viditeľnosti výdavkov v reálnom čase, kontroly a dodržiavania predpisov. Spoločnosť Schaeffler bude v budúcnosti mapovať všetky aktivity obstarávania a nákupné objednávky prostredníctvom portálu Coupa.

Schaeffler sa bude v budúcnosti pri komunikácii s partnermi dôsledne zameriavať na digitalizovanú komunikáciu – pripojte sa k našej sieti!

Proces „source-to-contract“ bol spustený v decembri 2020. Odvtedy sú naši dodávatelia pozvaní zúčastniť sa RFQ prihlásením sa do platformy. Taktiež zmluvné rokovania s vybranými dodávateľmi prebiehajú prostredníctvom portálu Coupa.

Procesy objednávania a správa katalógu budú migrované krok za krokom. Schaeffler bude v prvých regiónoch zavádzať portál Coupa do prevádzky od apríla 2021. Následne bude správa katalógov, punchouts a objednávok dostupná na portáli Coupa alebo elektronicky.

Registrujte sa na portál Coupa. Používanie portálu Coupa je pre vás ako dodávateľa bezplatné.

Registrácia (tlačidlo s odkazom)

Coupa Supplier Portal - Overview

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.

Podieľajte sa na sourcingu NPM prostredníctvom portálu Coupa

Pozvánku na RFQ dostanete e-mailom z adresy „Schaeffler.coupahost.com“. E-mail obsahuje odkaz na portál Coupa a poskytuje vám prístup k aktuálnej RFQ. Pokiaľ ste vybraným dodávateľom, rokovania o zmluvných podmienkach prebiehajú prostredníctvom portálu Coupa.

Naše školiace materiály vysvetľujú proces prihlásenia a ako sa zúčastniť RFQ v systéme.

Školiaci materiál

Coupa | Supplier Guide – Sourcing & Contracting

Coupa | Supplier Guide – eAuction

Schaeffler Coupa: sourcing

Vytvorenie a aktualizácia profilu vašej spoločnosti

Ak chcete byť pridaný ako dodávateľ nevýrobného materiálu v spoločnosti Schaeffler, musíte sa zaregistrovať do portálu Coupa. Ak ešte nie ste zaregistrovaný, pozveme vás k registrácii e-mailom.

Vďaka portálu Coupa a integrovanými formulármi na správu dodávateľských informácií (SIM) môžete kedykoľvek jednoducho aktualizovať svoj firemný profil, ako aj dôležité informácie ako napríklad, názov vašej spoločnosti, adresu, kontaktné osoby a vaše certifikáty.

Formuláre sú dostupné v Anglickom jazyku. Ak potrebujete preklad, nájdete ho v časti Školiace materiály a zoznam prekladov.

Školiace materiály a zoznam prekladov

Coupa | Supplier Guide – Supplier Information Management (SIM)

Coupa | Translation matrix for SIM forms

Schaeffler Coupa: Creating and updating your company profile

Efektívna zmena nákupných objednávok prostredníctvom digitálnych kanálov v Coupa

Zistite, ako prijímať nákupné objednávky prostredníctvom platformy Schaeffler NPM a aké výhody vám poskytujú digitálne riešenia od Coupa.

Naše školiace materiály vysvetľujú proces prihlásenia a možnosti výmeny objednávok prostredníctvom priameho pripojenia (cXML), portálu (Coupa Supplier Portal) a e-mailu na základe Supplier Actionable Notification (SAN). Okrem toho poskytujeme dotazník, ktorý môžete použiť na informovanie o Vašich technických schopnostiach a parametroch.

Školiaci materiál a dotazník

Coupa referenčná príručka pre dodávateľov| Prijímanie a zobrazovanie objednávok

Coupa | Supplier Guide – cXML connection setup

Coupa | Supplier Enablement – Questionnaire

Schaeffler Coupa: purchase orders

Dodávajte produkty a služby digitálne s Coupa katalógmi a Punchoutmi

Urobte vaše produkty a služby dostupnými digitálne, aby sme to našim zamestnancom čo najviac zjednodušili pri hľadaní vašich položiek.

Naše školiace materiály vás informujú o procese prihlásenia a možnostiach nahrania katalógov. Okrem toho je vysvetlené pripojenie Punchoutov k Coupa. Ďalej poskytujeme dotazník, ktorým nás môžete informovať o Vašich technických možnostiach a parametroch.

Školiaci materiál a dotazník

Coupa | Supplier Guide – Punchout setup

Coupa referenčná príručka pre dodávateľov | Správa katalógov

Coupa managed hosted catalogs - Video

Coupa | Supplier Enablement – Questionnaire

Coupa | Catalog Field Description and Examples

Schaeffler Coupa: Katalogmanagement

V prípade otázok

Kontaktujte, prosím, svoj kontakt v spoločnosti Schaeffler, alebo využite iné možnosti na portáli Coupa

Coupa Success Portal | For suppliers

Coupa Success Portal | Contact us

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať