Hľadaný výraz

Schaeffler zverejňuje správu o udržateľnosti 2021

Pressrelease Stage Image

08.03.2022 | Skalica

  • Skupina Schaeffler bude od roku 2040 klimaticky neutrálna
  • Od roku 2021 nakupujú výrobné závody v Európe 100 % elektriny z obnoviteľných zdrojov
  • Spolupráca s H2greensteel na nákup ocele bez CO2 od roku 2025
  • Ciele udržateľnosti zakotvené v systéme odmeňovania, klimatický rating CDP kategórie „A-“ potvrdený
  • Napriek aktuálnej geopolitickej neistote si udržateľnosť zachováva svoj strategický význam pre nadchádzajúce roky

Skupina Schaeffler preberá svoju spoločenskú zodpovednosť a od roku 2040 bude klimaticky neutrálna. Tento cieľ zahŕňa kompletný dodávateľský reťazec a je podporený ambicióznymi strednodobými cieľmi. Vlastná výroba bude klimaticky neutrálna už od roku 2030, pričom spoločnosť v priebehu sledovaného roka dosiahla značný pokrok pri plnení tohto cieľa. Spoločnosť Schaeffler vo svojich výrobných závodoch v Európe už od roku 2021 nakupuje 100 % elektriny z obnoviteľných zdrojov. „V rámci úspešného programu energetickej účinnosti sa od roku 2022 usporí celkovo približne 47 gigawatthodín, čo zodpovedá ročnej potrebe elektrickej energie 15 000 dvojčlenných domácností v Nemecku,“ povedala Corinna Schittenhelm, riaditeľka ľudských zdrojov.

Zelená oceľ zo Švédska
Pre dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality je nevyhnutné aj znižovanie emisií z primárnych produktov a surovín v dodávateľskom reťazci. „Prvým dôležitým krokom je spolupráca so švédskym startupom H2greensteel, od ktorého bude Schaeffler od roku 2025 ročne nakupovať 100 000 ton ocele vyrobenej s použitím vodíka takmer bez CO2,“ povedal Andreas Schick, prevádzkový riaditeľ. „Dohoda je dlhodobá a zahŕňa dodávky pásovej ocele. Oceľ vyrobená vo Švédsku nevyžaduje žiadne fosílne palivá a zníži ročné emisie CO2 spoločnosti Schaeffler až o 200 000 ton.“

Skupina Schaeffler vytvára udržateľnú hodnotu aj svojimi produktmi tým, že svojim zákazníkom ponúka inovatívne riešenia v oblasti elektromobility, výroby energie z obnoviteľných zdrojov alebo výroby a využívania vodíka. Zároveň intenzívne pracuje na tom, aby jej vlastné výrobky boli čo najviac klimaticky neutrálne.

Veľký význam sociálnej zodpovednosti
Popri ochrane klímy je v spoločnosti Schaeffler najvyššou prioritou aj sociálna zodpovednosť, pričom neustále zlepšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci považuje spoločnosť za prvoradé. Cieľom spoločnosti Schaeffler je znížiť úrazovosť do roku 2024 v priemere o 10 % ročne. Vďaka cieleným opatreniam sa podarilo tento cieľ v roku 2021 dokonca prekonať.

Klimatický rating CDP kategórie „A-“ potvrdený
Dôsledné dodržiavanie Sustainability Roadmap je úspešné, o čom svedčia výsledky dôležitých hodnotení v oblasti udržateľnosti v sledovanom roku. Skupina Schaeffler si zlepšila svoje hodnotenie od spoločnosti EcoVadis, získala 75 zo 100 bodov a dosiahla tak platinový status a patrí k jednému percentu najlepších v skupine porovnateľných spoločností. Zásadné zlepšenie dosiahla spoločnosť Schaeffler v oblasti pracovných a ľudských práv, etiky a udržateľného obstarávania. Aj pri klimatickom ratingu CDP sa spoločnosti Schaeffler v sledovanom roku napriek vyšším požiadavkám podarilo opäť dosiahnuť hodnotenie „A-“ a pri ratingu CDP v oblasti vody sa zlepšila z kategórie „B-“ taktiež na „A-“.

Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch sa skupina Schaeffler zaviazala dodržiavať desať princípov iniciatívy Global Compact Organizácie Spojených národov, aby podporila svoj globálny záväzok k trvalo udržateľnému rozvoju. Na živom podujatí v rámci 26. konferencie OSN o zmene klímy, ktorá sa konala v Glasgowe, predstavila spoločnosť Schaeffler svoje ambície v oblasti udržateľnosti, nové produktové riešenia a tiež partnerstvá v oblasti udržateľnosti. Spoločnosť Schaeffler sa tiež zaviazala k akčnému plánu EÚ na financovanie udržateľného rastu, ktorý stanovuje, že spoločnosti budú investovať kapitál do udržateľných aktivít, aby dosiahli existujúce ciele v oblasti klímy a udržateľnosti.

Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva, povedal: „Téma udržateľnosti má pre spoločnosť Schaeffler strategický význam. Budeme sa toho držať aj napriek súčasnej geopolitickej neistote a budeme pokračovať v našich aktivitách v tejto oblasti, aby sme dosiahli naše ciele."

Správa o udržateľnosti skupiny Schaeffler poskytuje informácie o tom, na čo sa spoločnosť v roku 2021 obsahovo zamerala a ako sa skupina Schaeffler vyvíjala vzhľadom na kľúčové ukazovatele a ciele. Správa je k dispozícii v digitálnom formáte na stránke spoločnosti: www.schaeffler-sustainability-report.com

Tu nájdete tlačové fotografie členov predstavenstva:
www.schaeffler.com/en/executive-board

Vydavateľ: Schaeffler Slovakia
Krajina vydania: Slovensko

Príslušné média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

Príslušné dokumenty
sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať