Hľadaný výraz

Sascha Zaps vymenovaný dozornou radou spoločnosti Schaeffler AG za nového výkonného riaditeľa divízie Industrial

Pressrelease Stage Image

26.05.2023 | Kysuce, Skalica

  • Dr. Stefan Spindler bude plniť svoju zmluvu do 30. apríla 2024 a oboznámi Saschu Zapsa s jeho novou úlohou
  • Rozhodnutie o nástupcovi regionálneho výkonného riaditeľa pre Európu bude prijaté v dostatočnom predstihu pred odovzdaním funkcie
  • Interné riešenie zabezpečuje kontinuitu vo vedení divízie Industrial

Dozorná rada spoločnosti Schaeffler AG na svojom zasadnutí vymenovala Saschu Zapsa (48) za člena predstavenstva Schaeffler AG a za nového výkonného riaditeľa divízie Industrial s účinnosťou od 1. mája 2024. V tejto funkcii nahradí Dr. Stefana Spindlera (61), ktorý z dôvodu veku nepredĺži svoju zmluvu po 30. apríli 2024. Dr. Stefan Spindler prevzal túto funkciu 1. mája 2015.

Sascha Zaps nastúpil do spoločnosti Schaeffler AG v roku 2019 a 1. septembra 2021 bol vymenovaný za výkonného riaditeľa pre región Európa. V tejto funkcii už bol členom výkonnej rady spoločnosti Schaeffler AG, ktorú tvorí osem členov predstavenstva a štyria regionálni výkonní riaditelia. Rozhodnutie o nástupcovi na čele európskeho obchodu bude prijaté v dostatočnom predstihu pred odovzdaním funkcie v nasledujúcom roku. Pred vymenovaním do funkcie regionálneho výkonného riaditeľa pre Európu bol Sascha Zaps finančným riaditeľom divízie Industrial a vedúcim oblasti pre stratégiu a rozvoj podnikania divízie Industrial.

Pred nástupom do spoločnosti Schaeffler AG zastával Sascha Zaps rôzne manažérske pozície v rôznych spoločnostiach, napríklad ako senior viceprezident v spoločnosti McKinsey & Company, výkonný riaditeľ a konateľ v spoločnosti Telefonica Global Services, ako aj ako finančný riaditeľ a konateľ pre súkromné kapitálové investície. Sascha Zaps, ktorý je držiteľom titulu MBA a bakalárskeho titulu a vyštudovaný asistent riadenia priemyselných podnikov, začal svoju profesionálnu kariéru v roku 1995 vo finančnom oddelení spoločnosti Siemens Automobiltechnik. Nasledovali ďalšie pozície v oblasti financií a účtovníctva v spoločnostiach Siemens VDO, Siemens Enterprises a Telefonica O2, okrem iného aj v Belgicku a USA.

„Som rád, že môžeme vedením našej divízie Industrial poveriť Saschu Zapsa, kandidáta z našich vlastných radov, ktorý už v posledných rokoch v rámci tejto divízie zastával významné riadiace funkcie, a preto je uznávaným odborníkom v oblasti priemyslu. Zároveň som vďačný Dr. Spindlerovi za jeho ochotu plniť zmluvu do konca apríla 2024 a oboznámiť s novou úlohou pána Zapsa, ktorý bude až do odovzdania funkcie naďalej sústredene vykonávať svoju súčasnú funkciu regionálneho výkonného riaditeľa pre Európu,“ povedal Georg F. W. Schaeffler, rodinný akcionár a predseda dozornej rady spoločnosti Schaeffler AG.

„Pri tejto príležitosti by sme sa chceli Dr. Spindlerovi poďakovať za jeho riadenie divízie Industrial počas uplynulých ôsmich rokov. Vďaka jeho vynikajúcej práci sa podarilo túto divíziu úspešne transformovať, posilniť a nasmerovať ju na udržateľnú cestu k ziskovosti a rastu. Odovzdaním internej štafety na čele divízie zabezpečujeme kontinuitu a plynulé pokračovanie úspešného vývoja,“ dodal Georg F. W. Schaeffler.

Tlačové fotografie členov predstavenstva nájdete tu: www.schaeffler.com/en/group/executive-board/

Výpovede a prognózy orientované na budúcnosť
Pri určitých výpovediach v tejto tlačovej správe ide o výpovede orientované na budúcnosť, ktoré sú, prirodzene, spojené s celým radom rizík, neistôt a domnienok, ktoré môžu viesť k tomu, že skutočné výsledky alebo vývoj sa budú výrazne odlišovať od výsledkov a vývoja uvedených alebo zahrnutých vo výpovediach orientovaných na budúcnosť. Tieto riziká, neistoty a domnienky sa môžu negatívne prejaviť na výsledku a finančných dôsledkoch zámerov a vývojov popísaných v tomto dokumente. Nejestvuje žiadny záväzok z dôvodu nových informácií, budúceho vývoja alebo z iných dôvodov výpovede smerované na budúcnosť aktualizovať alebo meniť prostredníctvom verejného oznámenia. Príjemcovia tejto tlačovej správy by sa nemali nepomerným spôsobom spoliehať na výpovede smerované na budúcnosť, ktoré odrážajú výlučne stav k dátumu tejto tlačovej správy. Výpovede uvedené v tejto tlačovej správe ohľadom trendov alebo vývoja v minulosti by sa preto nemali považovať za výpovede o tom, že tieto trendy a vývoj budú pokračovať aj v budúcnosti. Vyššie uvedené upozornenia treba posudzovať v súvislosti s neskoršími ústnymi alebo písomnými na budúcnosť orientovanými výpoveďami spoločnosti Schaeffler alebo osôb konajúcich v jej mene.

Vydavateľ: Schaeffler Slovensko, spol. s r.o
Krajina vydania: Slovensko

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať