Hľadaný výraz

Spoločnosť Schaeffler AG menovala Dr. Astrid Fontaine za riaditeľku ľudských zdrojov

Pressrelease Stage Image

20.11.2023 | Kysuce / Skalica

  • Dr. Astrid Fontaine má rozsiahle skúsenosti v oblasti automobilového priemyslu a naposledy pracovala v koncerne Volkswagen.
  • Rezort ľudských zdrojov bude mať dôležitú úlohu pri integrácii spoločnosti Vitesco do skupiny Schaeffler.
  • Georg F. W. Schaeffler ďakuje pani Corinne Schittenhelm, ktorá po dvoch funkčných obdobiach nepredĺžila svoju zmluvu.

Dozorná rada Schaeffler AG vymenovala Dr. Astrid Fontaine s účinnosťou od 1. januára 2024 za riaditeľku ľudských zdrojov, ako aj riadnu členku predstavenstva Schaeffler AG. Dr. Fontaine disponuje komplexnými a dlhoročnými medzinárodnými skúsenosťami v rezorte ľudských zdrojov renomovaných veľkých automobiliek.

Dr. Astrid Fontaine prichádza do spoločnosti Schaeffler z koncernu Volkswagen, kde bola od septembra 2021 zodpovedná za rezort „Ľudia a transformácia“ v predstavenstve spoločnosti Volkswagen za oblasť úžitkové vozidlá. Predtým viedla od januára 2018 do augusta 2021 oblasť „Ľudia, digitalizácia a IT“ v spoločnosti Bentley Motors vo Veľkej Británii, tiež na úrovni predstavenstva. Medzi jej ďalšie pôsobenie v oblasti ľudských zdrojov v rokoch 1994 až 2017 patrili pozície v spoločnostiach Porsche Cars North America, DaimlerChrysler a Mercedes-Benz AG v Nemecku a USA.

Dr. Fontaine, ktorá má nemecké i americké občianstvo, zastáva niekoľko funkcií v dozornej rade skupiny Volkswagen. Je diplomovaná priemyselná inžinierka a doktorát v oblasti informačných systémov získala v rámci doktorandského štúdia v USA. Od roku 2022 je členkou expertnej skupiny pre transformáciu automobilového priemyslu pri Spolkovom ministerstve hospodárstva.

„Mimoriadne nás teší, že sa nám podarilo získať Dr. Astrid Fontaine, uznávanú odborníčku na ľudské zdroje, ktorú časopis „Automobilwoche“ označuje za „jednu z najvplyvnejších žien v automobilovom priemysle“. So svojimi rozsiahlymi skúsenosťami a poznatkami z veľkých medzinárodných automobilových koncernov bude mať mimoriadne dôležitú úlohu aj pri očakávanej integrácii v súvislosti so spoločnosťou Vitesco Technologies Group AG,“ povedal Georg F. W. Schaeffler, rodinný akcionár a predseda dozornej rady Schaeffler AG. „Súčasne by som sa chcel úprimne poďakovať pani Corinne Schittenhelm za jej veľké osobné nasadenie počas uplynulých ôsmich rokov. Vynikajúco nastavila personálnu funkciu v spoločnosti Schaeffler, takže jej nástupkyňa, sprevádzaná prvotriednym tímom, môže stavať na veľmi dobrom základe.“


Výpovede a prognózy orientované na budúcnosť
Pri určitých výpovediach v tejto tlačovej správe ide o výpovede orientované na budúcnosť, ktoré sú, prirodzene, spojené s celým radom rizík, neistôt a domnienok, ktoré môžu viesť k tomu, že skutočné výsledky alebo vývoj sa budú výrazne odlišovať od výsledkov a vývoja uvedených alebo zahrnutých vo výpovediach orientovaných na budúcnosť. Tieto riziká, neistoty a domnienky sa môžu negatívne prejaviť na výsledku a finančných dôsledkoch zámerov a vývojov popísaných v tomto dokumente. Nejestvuje žiadny záväzok z dôvodu nových informácií, budúceho vývoja alebo z iných dôvodov výpovede smerované na budúcnosť aktualizovať alebo meniť prostredníctvom verejného oznámenia. Príjemcovia tejto tlačovej správy by sa nemali nepomerným spôsobom spoliehať na výpovede smerované na budúcnosť, ktoré odrážajú výlučne stav k dátumu tejto tlačovej správy. Výpovede uvedené v tejto tlačovej správe ohľadom trendov alebo vývoja v minulosti by sa preto nemali považovať za výpovede o tom, že tieto trendy a vývoj budú pokračovať aj v budúcnosti. Vyššie uvedené upozornenia treba posudzovať v súvislosti s neskoršími ústnymi alebo písomnými na budúcnosť orientovanými výpoveďami spoločnosti Schaeffler alebo osôb konajúcich v jej mene.

Vydavateľ: Schaeffler Slovakia
Krajina vydania: Slovensko

Príslušné média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať