Hľadaný výraz

Slovenský Schaeffler bol ocenený za výnimočné duálne vzdelávanie

Pressrelease Stage Image

18.12.2023 | Kysuce / Skalica

  • Schaeffler Kysuce a Schaeffler Skalica získali Cenu odborného vzdelávania, ktorú im udelila Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
  • Ako víťaz kategórie „Úspešný príbeh“ bol Schaeffler ocenený za dlhoročné duálne vzdelávanie, ktoré prispieva k zvyšovaniu kvalifikácie žiakov a odbornej prípravy orientovanej na prax
  • Duálne vzdelávanie v slovenských závodoch Schaeffler funguje od roku 2015 a doteraz ho absolvovalo 650 žiakov

Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a presvedčenie, že investícia do ľudí a vzdelania je tá najhodnotnejšia. To sú dôvody, ktoré viedli spoločnosť Schaeffler, aby sa medzi prvými firmami na Slovensku zapojila do systému duálneho vzdelávania už v roku 2015.
Vzdelávací systém na Slovensku nedokáže pružne reagovať na potreby pracovného trhu a veľmi veľa mladých ľudí študuje neperspektívne odbory, v ktorých vo výsledku nebudú pracovať. Duálne vzdelávanie aspoň malou mierou prispieva k zvráteniu tejto situácie.

„Ďakujeme Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komore za ocenenie nášho duálneho vzdelávania, ktoré si mimoriadne vážime,“ hovorí Elena Kolínková, HR riaditeľka Schaeffler Kysuce a Schaeffler Skalica. „Vidíme, že školský systém sa nezaobíde bez podpory nás ako zamestnávateľov. A na druhej strane nás motivuje pracovať so žiakmi a so školami a pedagógmi v regiónoch, ktorí sa snažia a chcú posúvať dopredu,“ dodáva Elena Kolínková.

Štúdium ako investícia do budúcnosti
Každý rok sa v školiacich centrách, ktoré sú súčasťou závodov Schaeffler v Kysuckom Novom Meste a v Skalici, pripravujú na budúcnosť stovky žiakov. Študujú v profesiách, ktoré sú a budú žiadané. Zdokonaľujú sa v mechatronike, elektromobilite, rozvíjajú si odborné, digitálne aj prezentačné zručnosti, prácu v tíme aj schopnosť konverzácie v cudzom jazyku.

„Motivovať dnes mladých ľudí pre štúdium techniky je výzva. Preto nás veľmi teší, že záujem o naše duálne štúdium majú aj žiaci s výbornými študijnými výsledkami. Doteraz ho s nami absolvovalo 650 žiakov, ktorí sú dnes úspešní a spokojní v profesiách, ktoré si vybrali,“ vysvetľuje Andrea Tuchyňová, ktorá je zodpovedná za vzdelávanie a rozvoj vo všetkých pobočkách Schaeffler na Slovensku. „Až 80 % našich dualistov zostáva u nás pracovať po skončení štúdia a takmer 50 % nováčikov sa k nám hlási na základe odporúčania našich terajších žiakov,“ dopĺňa.

Dualisti – noví kolegovia
K žiakom, ktorí v rámci duálneho vzdelávania trávia 50 % času praktickou výučbou priamo v školiacom stredisku závodu, sa všetci správajú ako k novým kolegom. Učia sa obsluhovať a programovať výrobné CNC stroje a automatizované linky, nastaviť softvér, konfigurovať či plánovať výrobné systémy alebo sa špecializujú na mechatronikov pre priemysel 4.0 či špecialistov na elektromobilitu. V Skalici študujú napríklad odbor stredoškolský inžinier v digitálnej výrobe, v rámci ktorého sa žiaci špecializujú na prácu so smart technológiami a profesionálne sa pripravia aj na vysokoškolské štúdium. V závode Schaeffler na Kysuciach sa môžu stať špecialistami na automatizáciu a elektromobilitu, keďže súčasťou tohto závodu je aj dôležité výskumné a vývojové centrum práve pre riešenia v oblasti elektromobility.

Počas duálneho štúdia kvalifikovaní inštruktori podporujú zvedavosť, bádanie, predstavivosť aj technické uvažovanie žiakov. Aktívne sa zapájajú do učenia, aby mali možnosť klásť otázky a vedeli si poradiť s konkrétnou situáciou a zadaním. Mimoriadny dôraz sa v Schaeffler kladie nielen na kvalitné technické vzdelanie, ale aj otvorenú komunikáciu, zdieľanie skúseností či podporu kritického myslenia. Žiaci zapojení do duálneho vzdelávania budú skrátka pripravení na budúcnosť.

Vydavateľ: Schaeffler Slovakia
Krajina vydania: Slovensko

Príslušné média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať