Hľadaný výraz

CDP-Rating: Spoločnosť Schaeffler získala hodnotenie „A“ v kategórii klimatických zmien

Pressrelease Stage Image

08.02.2024 | Kysuce / Skalica

  • Spoločnosť Schaeffler získala v rámci ratingu CDP hodnotenie „A“ v kategórii klimatických zmien.
  • Výsledok CDP je potvrdením stratégie udržateľnosti spoločnosti Schaeffler.
  • Climate Action Plan je hnacou silou realizácie.

Spoločnosť Schaeffler získala od globálnej neziskovej environmentálnej organizácie CDP za svoje nasadenie v oblasti podnikovej transparentnosti a výkonu v kategórii klimatických zmien za rok 2023 hodnotenie „A“. V kategórii vody získala hodnotenie „A-“. Na základe údajov z dotazníka CDP ohľadom klimatických zmien je Schaeffler jednou z mála spoločností, ktoré z viac ako 21 000 hodnotených podnikov získali v roku 2023 hodnotenie „A“.

Potvrdenie stratégie udržateľnosti
CDP disponuje najväčšou svetovou environmentálnou databázou a raz ročne zhromažďuje od spoločností údaje a informácie o emisiách skleníkových plynov, klimatických rizikách, ako aj cieľoch a stratégiách ich znižovania. „Potvrdenie hodnotenia „A“ spoločnosti Schaeffler v oblasti klimatických zmien je silným signálom a potvrdením úspešnej realizácie našej stratégie udržateľnosti. Rovnako som si vedomý toho, že nás čaká ešte veľa práce, aby sme dosiahli naše ambiciózne ciele,“ konštatoval Klaus Rosenfeld, predseda predstavenstva Schaeffler AG.

Umiestnenie na zozname „A List 2023“ CDP je dôkazom vysokej kvality a úplnosti údajov, ktoré poskytujú spoločnosti ucelený prehľad o vplyve na životné prostredie, slúžia ako základ pre udržateľnú transformáciu a uľahčujú dosahovanie cieľov v oblasti ochrany klímy. Súčasné zaradenie spoločnosti Schaeffler teda odráža aj ďalšie zdokonaľovanie databázy, transparentné podávanie správ o klíme a integráciu podnikových procesov v oblasti ochrany klímy.

Vo väčšine kategórií klimatických zmien hodnotených CDP dokázala spoločnosť Schaeffler držať krok so zvyšujúcou sa úrovňou požiadaviek. To platí pre podnikovú stratégiu skupiny Schaeffler a jej iniciatívy na znižovanie emisií, ako aj podávanie správ ohľadom emisií. Ďalšími aspektmi, ktoré podporujú dobrý výsledok pri ratingu CDP, sú transparentnosť spoločnosti Schaeffler v oblasti manažmentu klimatických rizík a zverejňovania príležitostí a rizík, napríklad pri transformácii obchodnej oblasti elektromobility. Transparentnosť cieľov je podporená aj validáciou emisných cieľov spoločnosti Schaeffler, ktoré boli Iniciatívou pre vedecky podložené ciele („Science Based Targets initiative“, SBTi) klasifikované ako vedecky podložené. K dobrému výsledku prispel aj Climate Action Plan spoločnosti Schaeffler, ktorý bol vytvorený v roku 2022 a zahŕňa cieľ spoločnosti dosiahnuť klimaticky neutrálnu výrobu do roku 2030 a klimaticky neutrálny dodávateľský reťazec do roku 2040.

Climate Action Plan je hnacou silou realizácie
V kategórii bezpečnosti vodných zdrojov odráža výsledok spoločnosti Schaeffler nové zvýšené požiadavky. V oblasti obchodnej stratégie, dopadu obchodnej činnosti, bilancovania vodných zdrojov a pôsobenia v hodnotovom reťazci dosiahla spoločnosť Schaeffler rovnako ako v minulom roku najlepšie hodnotenie. Toto hodnotenie bolo takmer dosiahnuté aj pri témach ako je manažment rizík v súvislosti s vodou. Celkovo získala spoločnosť Schaeffler v roku 2023 v oblasti bezpečnosti vodných zdrojov celkové hodnotenie „A-“.

Výsledky CDP sa často využívajú pri rozhodovaní o investíciách a obstarávaní s cieľom dosiahnuť udržateľné a odolné hospodárstvo šetrné ku klíme. CDP používa na hodnotenie týchto spoločností podrobnú a nezávislú metodiku, pričom je udeľované skóre od A po D-.

Viac informácií o záväzku skupiny Schaeffler v oblasti udržateľnosti nájdete v Správe o udržateľnosti 2023, ktorá bude zverejnená 5. marca 2024, a na webovej stránke spoločnosti: https://www.schaeffler.com/en/group/sustainability/

Vydavateľ: Schaeffler Slovakia
Krajina vydania: Slovensko

Príslušné média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať