Hľadaný výraz

Vďaka odparovaciemu zariadeniu ušetrí Schaeffler Skalica pitnú vodu v objeme ročnej spotreby takmer troch stoviek Slovákov

Pressrelease Stage Image
Tím Schaeffler Skalica Peter Benko, Radko Krídl, Miroslava Hanzlovičová, Ivan Flamík a Peter Kvaltín (zľava doprava)

21.03.2024 | Kysuce / Skalica

  • Globálny cieľ skupiny Schaeffler je znížiť odber a využívanie sladkej vody do roku 2030 o 20 % v porovnaní s rokom 2019
  • Vďaka novému odparovaciemu zariadeniu dokáže skalický závod z odpadovej vody získať vodu vyššej kvality
  • Prečistená voda sa využije na technické účely namiesto pitnej vody, a tak sa znížia náklady na jej spotrebu.

Pre skupinu Schaeffler je plnenie „zelených“ cieľov súčasťou jej ekologickej a sociálnej zodpovednosti. Jedným z dlhodobých cieľov je dosiahnutie klimatickej neutrality vo výrobe do roku 2030 a v celom dodávateľskom reťazci do roku 2040.

Schaeffler Skalica k nim prispieva dlhodobo udržateľnými opatreniami a snahou implementovať viac optimalizačných a zelených projektov, ktoré nielen znižujú spotrebu energií či produkciu odpadu, ale aj šetria vodu a v čoraz väčšej miere integrujú technológie cirkulárneho manažmentu vodných zdrojov.

Najnovším zariadením je odparovacia technológia, ktorá znižuje celkovú spotrebu pitnej vody tým, že pomáha efektívne čistiť odpadové vody a v ešte väčšej miere ich využívať pre technické účely priamo v skalickom závode. „Vďaka odparovaciemu zariadeniu ušetríme vodu v objeme priemernej ročnej spotreby 273 obyvateľov Slovenska,“ vysvetľuje Filip Veselý, vedúci Facility Manažmentu v Schaeffler Skalica (zdroj: Štatistický úrad, 2022). „Z odpadovej vody získame vodu vo vyšších kvalitatívnych parametroch. To nám dáva nádej, že budeme vedieť viac ako 9000 kubíkov takto upravenej vody nahradiť priamo recyklátom,“ dodáva.

Odparovacie zariadenie šetrí spotrebu pitnej vody

Schaeffler Skalica je veľký výrobný závod, kde v dôsledku technologických a priemyselných procesov vznikajú odpadové vody v podobe priemyselných a splaškových vôd. V minulosti sa tieto odpadové vody posielali do čističky odpadových vôd k externému odberateľovi, čo bolo pri plnení udržateľných cieľov pre závod nielen ekonomicky náročné, ale aj neefektívne. Rozhodli sa, že si čistenie priemyselných odpadových vôd budú riadiť sami. Prečistenú vodu tak plánujú využívať na technické účely namiesto pitnej vody, a tak znížia náklady na jej spotrebu.

Odparovacie zariadenie je úzkoprofilová technológia, ktorú dodal a nainštaloval špecializovaný dodávateľ. Pred jej výberom bolo nutné vykonať množstvo analýz, aby sa zmapoval pôvod zaolejovaných a priemyselných vôd, rovnako aj množstvá, ktoré sú relevantné, a ich charakter spolu so vzorkovaním. Investícia do zariadenia bola približne 1,2 milióna eur a zahŕňala aj vybudovanie celej infraštruktúry v samostatnej prístavbe.

Ako funguje odparovacie zariadenie?

Presne naopak, ako je to pri tlakovom hrnci. Tlakový hrniec využíva zvýšený tlak pre minimalizáciu odparu vody pri danej teplote. Odparovacie zariadenie potrebuje podtlak, t. j. znižovaním tlaku sa zvyšuje množstvo odparenej vody pri danej teplote. Keď sa v ňom znižuje tlak, jeho znížením klesá aj bod varu a vďaka tomu je potrebné menšie množstvo tepla na privedenie média do varu. Dochádza tak k odparovaniu. Prvým produktom je odparená čistá voda (recyklát), ktorá sa ďalej kondenzuje a za ideálnych podmienok sa vráti späť do výroby. Druhým produktom je odpad (koncentrát), ktorý je hustý a obsahuje všetky chemické a mechanické nečistoty. Ten ďalej pokračuje na riadnu a transparentnú likvidáciu externým odberateľom, avšak jeho množstvo kleslo na 4 – 5 % odpadov. Z jedného kubíku vody vzniká 930 litrov prečistenej vody a hustá fáza odpadu.

Cirkulárny vodný manažment vďaka recyklátu

Pri procese odparovania je najdôležitejšia samotná odparená voda (recyklát) a jej opätovné využitie v rámci cirkulárneho vodného manažmentu. Takáto „recyklovaná“ voda sa ďalej využije pri čistení budov alebo rôznych plôch, do centrálneho chladiaceho systému, v emulznom hospodárstve či v procesoch prania a fosfátovania. „Nahrádzame ňou pitnú vodu, ktorú by sme pre tento účel použili, či už do čistiaceho vozíka, chladiaceho systému alebo do emulzie. V tomto prípade však nejde o obyčajnú mestskú vodu, ale o vodu náročne energeticky upravenú do určitých kvalitatívnych parametrov, vhodnú na použitie do našich technológií,“ vysvetľuje Peter Kvaltín, technológ centrálnych zariadení. „Recyklátom dokážeme nahradiť už upravenú vodu, ktorú je energeticky a ekonomicky náročné získať a nevzniká ani sekundárny odpad.“

Skupina Schaeffler si stanovila cieľ znížiť odber a využívanie sladkej vody do roku 2030 o 20 % v porovnaní s rokom 2019. V minulom roku sa podarilo implementovať 27 opatrení na úsporu vody, ktoré od roku 2024 povedú k ročným úsporám vo výške minimálne 265-tisíc m³.

Vydavateľ: Schaeffler Slovakia
Krajina vydania: Slovensko

Príslušné média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať