Hľadaný výraz

Slovenským závodom Schaeffler sa úspešne darí plniť svoje zelené ciele

Pressrelease Stage Image

28.05.2024 | Kysuce / Skalica

  • Významné výsledky dosahujú najmä v oblastiach úspory energií, znižovania emisií CO2, spotreby vody alebo v biodiverzite.
  • Rok 2023 priniesol rekordné úspory v spotrebe energie v skalickom závode až v objeme 3,3 GWh.
  • Do celoročných aktivít na podporu biodiverzity sa aktívne zapájajú mnohí zamestnanci

Skupina Schaeffler vníma udržateľnosť ako komplexnú, prioritnú tému a podľa toho k nej aj pristupuje. Vývoj inovatívnych produktov pre budúcnosť rieši komplexne – od využívania energie šetrnej ku klíme, vývoja a výroby alternatívnych pohonov až po inteligentné riešenia a nové koncepcie mobility.

Spoločnosť Schaeffler je jedným z 50 lídrov v oblasti udržateľnosti a ochrany klímy, ktorých vybrala Organizácia Spojených národov. Usilovne pracuje na tom, aby všetky jej výrobné závody na celom svete boli do roku 2030 klimaticky neutrálne a rovnako aby celý jej dodávateľský reťazec do roku 2040 vyhovoval klimatickým požiadavkám. Za svoj záväzok, transparentnosť a výsledky v kategórii klimatických zmien na rok 2023 získala spoločnosť od globálnej environmentálnej neziskovej organizácie CDP hodnotenie „A“ v oblasti klímy a hodnotenie „A“ v oblasti vody, čo odráža vysokú prioritu, ktorú má táto téma pre skupinu Schaeffler. Dôsledná implementácia zásad trvalej udržateľnosti má pre spoločnosť strategický význam a je takmer isté, že v nasledujúcich rokoch ešte viac naberie na intenzite.

Na plnení globálnych cieľov skupiny sa významne podieľajú aj slovenské výrobné závody v Kysuckom Novom Meste a v Skalici. Významné výsledky dosahujú najmä v oblastiach úspory energií, znižovania emisií CO2, spotreby vody alebo v biodiverzite.

Rekordné výsledky v šetrení elektrickej energie
Výrobnému závodu Schaeffler Skalica sa v roku 2023 podarilo ušetriť rekordných 3,3 GWh energií, čím trojnásobne prekročil plánovaný cieľ. Tento skvelý výsledok sa podaril vďaka viacerým opatreniam. Jedným z nich bola optimalizácia kaliaceho procesu vo výrobe, ktorá patrí k najnáročnejším technológiám z pohľadu spotreby energií. K celkovému výsledku však prispela aj nová regulácia ventilácie vo výrobných halách, ako aj optimalizácia pracích procesov a redukcia teplôt prania produktov.

Zníženie emisií aj vďaka inteligentnému vykurovaniu
Kysuckému závodu Schaeffler sa podarilo v minulom roku znížiť emisie CO2 o viac ako 200 000 kg vďaka inteligentnému systému vykurovania, ktorý využíva odpadové teplo z kompresorov. Takto vyrobená energia v objeme 1 GWh sa využila nielen na ohrev teplej úžitkovej vody, ale aj na predohrev ústredného vykurovania.

Znižovanie spotreby pitnej vody
Oba závody sa snažia dlhodobo znižovať spotrebu vody. „Aj vďaka naším opatreniam na úsporu vody sa nám dlhodobo darí znižovať spotrebu vody nášho podniku v Skalici o čom hovorí aj medziročný pokles spotreby vody za rok 2023 o cca 8300 m3,“ hovorí Miroslav Janota, riaditeľ a konateľ Schaeffler Skalica. „K tomuto poklesu nemalým podielom prispelo taktiež využívanie odparovacieho zariadenia odpadových vôd na ktorom sme za rok 2023 spracovali viac ako 1607 m3 odpadovej vody,“ dodáva. Takto spracovaná voda je v podniku opätovne využitá pre technické účely, čo má za následok pokles spotreby čerstvej vody.

Kysucký závod dosiahol v minulom roku taktiež významné úspory v spotrebe vody v objeme až 1000 m3, a to vďaka technickým úpravám na sociálnych zariadeniach.

Zelená elektromobilita
„Skutočnosť, že vyrábame čoraz viac produktov a systémových riešení pre čisto elektrické vozidlá nám pomáha byť bližšie ku klimaticky neutrálnej výrobe,“ hovorí Milan Jurky, riaditeľ a konateľ Schaeffler Kysuce. Udržateľnosť bola v centre diania aj pri výstavbe a zariadení nového výskumného a vývojového centra pre elektromobilitu, ktoré spoločnosť otvorila v minulom roku. Fotovoltické panely dodávajú elektrickú energiu pre prevádzku ventilácie a tepelných čerpadiel. Pri výrobe nábytku a vybavenia budovy boli použité vysokokvalitné a udržateľné materiály. Stoličky a kreslá sú napríklad z recyklovaných PET fliaš. Nechýba vnútorné átrium so zelenou strechou a nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá.

Rôzne iniciatívy v oblasti biodiverzity
Spoločnosti Schaeffler a jej zamestnancom nie je starostlivosť o životné prostredie ľahostajná. Spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi sa dobrovoľne zapájajú do mnohých aktivít, ktoré sa organizujú nielen pri príležitosti Svetového dňa Zeme, ale aj celoročne. Patrí k nim čistenie a revitalizácia okolia, výsadba lúčnej zmesi na zatrávnené plochy, sadenie stromov a kvetov, osádzanie hmyzích domčekov alebo rozširovanie oddychových zón pre zamestnancov. Novinkou v kysuckom závode budú čoskoro aj nové včelstvá. Samozrejmosťou sú aj rôzne vzdelávacie aktivity v oblasti šetrenia energií alebo triedenia odpadov počas celého roka.

Spoločné záväzky a ciele skupina Schaeffler pravidelne zverejňuje aj vo svojej ročnej správe o udržateľnosti:
https://www.schaeffler-sustainability-report.com/2023

Vydavateľ: Schaeffler Slovakia
Krajina vydania: Slovensko

Príslušné média

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

sťahovanie

Tlačové správy

Balík (tlačová správa + média)

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať