Hľadaný výraz

Schaeffler valivé a klzné ložiská: Kuželíkové ložiská

FAG kuželíkové ložiská sú radiálne a axiálne rovnomerne vysoko zaťažiteľné. Disponujú širokým využiteľným rozsahom počtu otáčok. Vďaka svojmu vysokoúčinnému odstupu ložísk vhodne zachytávajú sily a zaisťujú precízne a tuhé vedenie hriadeľa. Kuželíkové ložiská sú nastaviteľné, ako aj rozložiteľné a preto majú jednoduchú montáž.

Kuželíkové ložisko v kvalite X-life - vysokozaťažiteľné, spoľahlivé a energeticky efektívne.

Početné konštrukčné skupiny FAG kuželíkových ložísk sú k dispozícii v kvalite X-life. Aby boli splnené X-life požiadavky, bolo nutné optimalizovať geometriu, povrchy, rozmerovú presnosť a presnosť chodu, ako aj materiál a tepelnú úpravu. FAG kuželíkové ložiská v kvalite X-life zvyšujú celkovú hospodárnosť vašich strojov a zariadení.

ku katalógu produktov medias

Jednoradové kuželíkové ložiská

Jednoradové kuželíkové ložiská zachytávajú nielen radiálne ale aj axiálne záťaže (v jednom smere). Sú umiestnené vždy proti symetricky usporiadanému druhému kuželíkovému ložisku.

X-life

Mnohé konštrukčné veľkosti ložísk sa dodávajú vo vyhotovení X-life. Tieto ložiská sú označené v rozmerových tabuľkách.

ku katalógu produktov medias

Dvojradové kuželíkové ložiská

Dvojradové kuželíkové ložiská zachytávajú nielen radiálne ale aj axiálne záťaže (v obidvoch smeroch) a sú k dispozícii v metrických ale aj v palcových rozmeroch. Axiálna vôľa ložiskového páru sa pritom stanoví už pri výrobe ložiska. Existujú početné použitia v oblasti priemyslu ale aj v automobilovej výrobe.

X-life

Mnohé konštrukčné veľkosti ložísk sa dodávajú vo vyhotovení X-life. Tieto ložiská sú označené v rozmerových tabuľkách.

ku katalógu produktov medias

Štvorradové kuželíkové ložiská

Štvorradové kuželíkové ložiská sa používajú vo valcovniach pre oceľový priemysel a priemysel neželezných kovov. Tieto ložiská sú dimenzované pre najvyššie záťaže v radiálnom ale aj axiálnom smere, príp. pre vysoké rýchlosti a záťaže rázom a používajú sa v extrémne nepriaznivých okolitých podmienkach, ako sú vysoké teploty, voda a nečistoty. Vďaka novej sérii Performance pre valcovne je možné výrazne zredukovať náklady v zmysle TCO.

X-life

Mnohé konštrukčné veľkosti ložísk sa dodávajú vo vyhotovení X-life. Tieto ložiská sú označené v rozmerových tabuľkách.

Axiálne kuželíkové ložiská

Spoločnosť Schaeffler disponuje axiálnymi a veľmi zaťažiteľnými tuhými axiálnymi kuželíkovými ložiskami, ktoré nie sú citlivé na náraz, s nízkou axiálnou potrebou miesta. Vyrábajú sa či už ako jednostranne ale aj dvojstranne pôsobiace ložiská. K tomu spoločnosť Schaeffler ponúka pre tlakové vretená vo valcovacích stoliciach aj bezklietkové axiálne kuželíkové ložiská. V závislosti od prípadu použitia spoločnosť Schaeffler ponúka rôzne vyhotovenia (oceľová alebo mosadzná klietka)

Výhody kvality X-life
  • nárast čísiel dynamickej nosnosti až o 20 %
  • cca o 70% dlhšia životnosť pri rovnakých prevádzkových podmienkach
  • až o 75% nižšie trenie
  • nižšie prevádzkové náklady vďaka nižšej spotrebe energie
  • predĺženie intervalov údržby vďaka vylepšenému mazaniu
  • menšie namáhanie mazacej látky vďaka zníženej tvorbe tepla
  • menšia hlučnosť
Schaeffler X-life

X-life lepšia merateľnosť

Pri týchto špeciálnych ložiskách je optimalizovaná drsnosť a tvarová presnosť obežných dráh. To prináša vyššiu nosnosť a dlhšiu trvanlivosť. X-life pečať kvality pre obzvlášť výkonné produkty značiek INA a FAG.

Vyznačujú sa dlhou životnosťou a dobou použitia, ktorá vychádza z vyšších čísiel dynamickej nosnosti v porovnaní s doterajším štandardom. Pri rovnakej záťaži a nezmenenému konštrukčnému priestoru sa zvyšuje doba životnosti a použitia X-life ložísk. Intervaly údržby môžu byť predĺžené.

viac informácií

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať