Hľadaný výraz

Monitoring životného prostredia

Prostredníctvom tejto internetovej stránky poskytujeme informácie pre verejnosť o výsledkoch monitoringu životného prostredia vo výrobných závodoch Schaeffler Kysuce a Schaeffler SKALICA v zmysle §33 písm. a) bod 1) zákona Ministerstva životného prostredia č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí a doplnení neskorších zmien a predpisov.

Výsledky meraní sú v súlade s právnymi predpismi. Všetky emisné limity sú dodržané.

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať