Hľadaný výraz

Bearinx-MAP – modelovanie valivých ložísk pre MKS

BEARINX-MAP: Modelovanie valivých ložísk pre MKS

Aktuálne vývoje hardvéru a predovšetkým softvérových nástrojov umožňujú simuláciu neustále komplexnejších modelov so stúpajúcim stupňom rozboru. Dimenzovanie celkových systémov vyžaduje dobré znalosti a pochopenie jednotlivých komponentov a ich súhru.

V závislosti od ťažiska simulácie je užitočné môcť vybrať a určiť hĺbku detailu v celkovom modeli a v subsystémoch. V spoločnosti Schaeffler sa k tomu už roky úspešne vyvíjajú a používajú modely valivých ložísk a výpočtové nástroje ako Bearinx.

Aké podmienky platia pre využívanie Bearinx-MAP?

Modelovanie valivých ložísk pre MKS

Simulácia a k tomu patriaci model sú ešte stále abstrakciou reality. Rozhodnutie o určitej úrovni abstrakcie a pre konkrétne modelovanie predpokladá dobrú znalosť reálneho systému. Komplexný model však automaticky neznamená, že je model správny, a jednoduchší model nie je vždy horší. Existuje viacero možností pre znázornenie ložiska vo viactelesovej simulácii.

Lineárne charakteristiky

lineárne pružiny
lineárne pružiny
Výhody:
 • nelineárne správanie sa nezobrazí
 • bez ložiskovej vôle
 • budú zanedbané vzájomné účinky stupňov voľnosti
Nevýhody:
 • vhodné pre simulácie okolo prevádzkového bodu ložiska

Nelineárne charakteristiky

nelineárne pružiny
nelineárne pružiny
Výhody:
 • vhodné pre simulácie okolo prevádzkového bodu ložiska
Nevýhody:
 • nelineárne správanie sa nezobrazí
 • bez ložiskovej vôle
 • budú zanedbané vzájomné účinky stupňov voľnosti

Matrice tuhosti

Výhody:
 • bude modelované nelineárne správanie
 • zobrazí sa vôľa ložiska
Nevýhody:
 • budú zanedbané vzájomné účinky stupňov voľnosti

Bearinx-MAP (pole charakteristík)

Charakteristika tuhosti
Charakteristika tuhosti
Výhody:
 • dobre sa zobrazí nelineárne správanie
 • dobré zohľadnenie vzájomných vplyvov stupňov voľnosti (obsahujú väzbové členy)
 • dobre zobrazí vôľu ložiska
 • zobrazí veľmi široké spektrum záťaže
 • obsahuje maximálne tlaky v ložisku
Nevýhody:
 • zvýšená potreba na kapacitu pamäti

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať