Hľadaný výraz

Bearinx-online výpočet hriadeľa

Výkonný výpočtový softvér spoločnosti INA/FAG – teraz k dispozícii pre zákazníkov ako online verzia.
Tento servis je pre priamych zákazníkov spoločnosti Schaeffler a odbytových partnerov. Túto ponuku môžu využívať aj vysoké školy.

BEARINX-online výpočet hriadeľa

Výpočtové nástroje, ktoré sa obvykle používajú na trhu, využívajú väčšinou značne zjednodušené výpočtové postupy (katalógové postupy), čo znamená ,že ložisko posudzujú povrchne a izolovane, namiesto skutočných reálnych podmienok v hriadeľovom systéme. Následne zostanú situácie záťaže a uloženia ložísk, ktoré vyplývajú z priehybu hriadeľa, ako aj elastické správanie kontaktov valivých telies nezohľadnené. Taktiež vnútorné rozdelenie zaťaženia ložísk – rozhodujúce pre únavovú životnosť – sa väčšinou zisťuje aproximačnou metódou.

Pomocou programu Bearinx online môže byť určený vplyv priehybu hriadeľa a elasticita valivých kontaktov na ložiská. Pri vnútornom rozdelení záťaže sa zohľadnia profilové údaje, takisto valivé telesá, ako aj obežné dráhy. Pre výpočet prevádzkového cyklu sú k dispozícii zadávací asistenti, do ktorých môžu byť vložené údaje k teplotám, toleranciám a drsnostiam krúžkov a uloženiu ložísk. Okrem toho môže byť vykonaný dodatočný výpočet tuhosti v prevádzkovom bode.

Program Bearinx online vám umožní vykonávať výpočet jednoosových systémov hriadeľov s viacnásobným uložením.

Komfortné užívateľské prostredie

Komfortné užívateľské prostredie
Komfortné užívateľské prostredie

V programe Bearinx-online sa používajú tie isté výpočtové modely a algoritmy ako v úplnej verzii Bearinx, pretože obidva programy vychádzajú z toho istého zdrojového textu.

Užívateľské prostredie implementované v Jave vám pomôže pri zadávaní údajov a ponúka vám pomocou grafického zobrazenia modelu, aj ako objektového stromu nielen prehľad o modeli, ale aj kontrolu zadaných údajov.

Valivé ložiská z databázy INA/FAG
Valivé ložiská z databázy INA/FAG

Ložiská a údaje o ložiskách z kompletného katalógového programu spoločnosti Schaeffler sú k dispozícii v integrovanej databanke a môžu byť prevzaté do modelu. Výpočty samotné sú vykonávané na výkonnom výpočtovom serveri v spoločnosti Schaeffler.

Technickí konzultanti na vašej strane

Operačné súbory vytvorené v Bearinx online sú kompatibilné s plnou verziou Bearinx, takže vám pomocou výmeny týchto operačných súborov uľahčia komunikáciu s našou inžinierskou službou a zabránia duplicitnej práci.

Prehľadná dokumentácia výsledkov vo formáte HTML a grafické zobrazenie reakcií hriadeľa a vnútorného rozloženia zaťaženia ložísk, a v prípade valčekových ložísk, aj charakteristiky pre Hertzov tlak, uľahčujú analýzu jednotlivých variantov konštrukcie.

Pomocný systém a online učebný program vám uľahčia využiť celý potenciál programu Bearinx online.

Program Bearinx online vám ponúka podrobný výpočet modifikovanej referenčnej životnosti podľa ISO TS 16281 (anglicky), prípadne DIN 26281 (nemecky) podľa aktuálneho stavu techniky.

Zvýšenie intenzity spolupráce

Vývoj programu Bearinx online neznamená zámer presunúť konzultačné a výpočtové služby zo spoločnosti Schaeffler na zákazníkov. Práve naopak, chceme s užívateľmi nadviazať ešte užšiu spoluprácu. Cieľom je už v ranej fáze vývoja produktov vykonať predbežný výber vhodných ložísk a skrátiť tak časy vývoja v spoločnosti užívateľa.

Zmluvou upravené použitie

Ak ste požiadali o program Bearinx online výpočet hriadeľa pod "registrácia", bude prebiehať interný rozhodovací proces, na jeho úspešnom konci bude samotná ponuka zmluvy.

Po podpise zmluvy vytvoríme prihlasovacie údaje a pošleme pozvánku na jednodňové školenie do Schaeffler-Academy v Herzogenaurachu. Následne prebehne konečné schválenie výpočtového modulu.

Zavádzacie poplatky

Za prípravu programu Bearinx online výpočet hriadeľa na internete, ako aj za jednodňové školenie týkajúce sa implementačnej podpory, vznikajú nasledovné náklady:

  • 1 účastník 1000 €
  • 2 účastníci 1800 €
  • 3 účastníci 2400 €
  • 4 účastníci 2800 €
  • každý ďalší účastník +200 €

Ďalšie poplatky za licenciu a údržbu nevznikajú.

Pre vysoké školy je implementácia programu Bearinx online výpočet hriadeľa bezplatná.

Obmedzenia zákazníckej verzie

Program Bearinx online výpočet hriadeľa slúži predbežnému dimenzovaniu produktov. Ku konečnej koncepcii a výberu produktov by malo byť prizvané príslušné oddelenie inžinierskej služby spoločnosti Schaeffler.

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať