Hľadaný výraz

Tento servis je pre vývojového partnera. Priami zákazníci, odbytoví partneri a vysoké školy môžu taktiež túto ponuku za určitých podmienok využiť.

Stále kratšie časy vývoja a cykly produktov dostávajú výrobcov strojov a ich dodávateľov pod tlak. Jedine ten, kto je schopný odborne a kvalifikovane reagovať na nové požiadavky, môže získať potrebný náskok pred konkurenciou. V spoločnosti Schaeffler ste našli tých správnych partnerov.

Pomocou programu Bearinx-MAP máte teraz možnosť, v simulačných programoch s viacerými telesami zobraziť v modeli tuhosť ložísk.

Aké podmienky platia pre využívanie Bearinx-MAP?

Podmienkou využívania programu BEARINX-MAP je viacetelesový simulačný program, v ktorom definuje užívateľskú skupinu a kde môžu byť pripojené externé programy.

Bearinx-MAP zahŕňa:

  • softvérovú bibliotéku (DLL)
  • opis rozhraní k pripojeniu na viactelesový simulačný program
  • polia charakteristík (*.bxm) na opis tuhosti ložísk

Podmienky použitia pre softvér, ako aj využívanie dodatočne vyžiadaných výkonov sú upravené vzájomnou zmluvnou dohodou.

Ak ste požiadali o program Bearinx MAP pod "registrácia", bude prebiehať interný rozhodovací proces, na jeho úspešnom konci bude zriadenie Download-oblasti na internete.

Rozhranie je v nasledujúcich MKS programoch už integrované

Rozhranie ako aj DLL ako štandardný užívateľský prvok je integrovaný v softvéri SIMPACK od verzie 9.2, v softvéri EXCITE™ od verzie 2016 ako aj v softvéri RECURDYN od verzie 5 a ponúka tak možnosť simulovať ložisko od spoločnosti Schaeffler. Udelenie licencie a podpora rozhrania je realizovaná zo strany výrobcu softvéru.

Stanovenie polí charakteristiky prináleží spoločnosti Schaeffler. Využívanie polí charakteristiky je upravené prostredníctvom Všeobecných obchodných podmienok (AGB).

Software SIMPACK
Software FIRST
Software ADAMS
Software EXCITE
Software SIMDRIVE
Software RECURDYN
Software VIRTUALDYNAMIC
Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať