Hľadaný výraz

Bearinx-online Easy Friction

Bezplatný výpočtový modul pre podrobný výpočet trenia valivých ložísk

BEARINX-online Easy Friction

Dobrý servis má v spoločnosti Schaeffler tradíciu - takisto ako vývoj a výroba precíznych dielov v tej najlepšej kvalite. Aby bolo používanie našich produktov bezpečné, ponúkame vám potrebnú podporu už vo fáze vývoja.

Pohodlnejšie to už nejde!

Pomocou nového modulu Bearinx online "Easy Friction" môžu byť vyrátané všetky trecie sily na diskrétnych bodoch kontaktných plôch v ložisku. Pritom sa zohľadní valivé aj klzné trenie a síce v oblasti trenia pevných telies, zmiešaného a kvapalinového trenia. Pri tejto metóde sa k tomu priberú aj straty v nezaťaženej zóne, straty spôsobené rozstrekom mazacej látky a podiely trenia tesnenia.

Komfortné užívateľské prostredie

Komfortné užívateľské prostredie

Samovysvetľujúce menu umožňuje rýchle a jednoduché zadávanie údajov pre štruktúru modelu, výber ložiska a prevádzkové podmienky. Pritom môže byť modelované usporiadanie ložísk pre elastický hriadeľový systém s pevným/voľným uložením alebo ako zriadené usporiadanie ložísk. Údaje o geometrii INA a FAG valivých ložísk sa komfortne stiahnu z integrovanej databanky. Ako prevádzkové údaje zadáte záťaže na hriadeľový systém, počet otáčok hriadeľa, triedu ložiskovej vôle, príp. axiálne postavenie valivých ložísk. Zadávanie uzatvárajú údaje k mazaciemu médiu. Výsledok výpočtu môžete pre vašu dokumentáciu zvoliť ako PDF.

Registrácia a prihlásenie

Výpočtový program "Easy Friction" je k dispozícii len online a je možné ho neobmedzene bezplatne využívať. Po prvej registrácii, ktorá zaberie len krátky čas, môžete okamžite začať s výpočtom.

na registráciu / prihlásenie

Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať