Hľadaný výraz

Predpoklady

Tento servis je pre priamych zákazníkov spoločnosti Schaeffler a odbytových partnerov.
Túto ponuku môžu využívať aj vysoké školy.

Pomocou programu Bearinx online plníme želania zákazníkov, čo znamená - môcť samostatne podrobne vykonávať výpočty týkajúce sa valivého ložiska jedným výkonným nástrojom. Pretože intenzívna spolupráca skracuje časy vývoja a produktové cykly, a tým sa stáva rozhodujúcim konkurenčným faktorom. Potrebný náskok získava len ten, kto koná rýchlo a je schopný súčasne reagovať odborne a kvalifikovane.

Spoznajte možnosti nášho osvedčeného programu Bearinx!

Aké podmienky platia pre jeho využívanie?

Využívanie programu Bearinxonline výpočet hriadeľa je upravené vo vzájomnej zmluvnej dohode. Pred zavedením programu sa uskutoční jednodňové školenie v Schaeffler Academy v Herzogenaurachu, počas ktorého sa zoznámite s užívateľským prostredím, štruktúrou modelu a interpretáciou výsledkov. Za školenie a registráciu programu Bearinx online sa účtujú vynaložené náklady.

Požiadavky na systém

Vlastnú výpočtovú operáciu vykonávajú výkonné servery v spoločnosti INA, lokálny hardvér prevádzkuje iba používateľské prostredie. Preto sú požiadavky na vlastný hardvér priamo u používateľa skôr nízke.

Hardvér

  • Procesor: 500 MHz alebo lepší
  • Pamäť: najmenej 256 MB (512 MB odporúčané)
  • Rozlíšenie obrazovky: 1024 x 768 alebo lepšie
  • 124 MB voľného priestoru na pevnom disku
  • Pripojenie k internetu prostredníctvom ISDN (DSL odporúčané)

Softvér

  • Java SE Runtime Environment
  • Adobe® Flash® Player
Zdielať stránku

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Akceptovať